دوشنبه 13 اکتبر 2008 12:27
برگزاري مرحله دوم مسابقات ملي بتن در دانشگاه اميركبير

مرحله دوم مسابقات ملي بتن، چهارشنبه، 24 مهرماه در محل نمايشگاه دائمي دانشگاه اميركبير برگزار مي‌شود. با برگزاري مرحله اول مسابقات ملي بتن و ساخت نمونه‌هاي مرحله دوم در روز 14 و 15 مهرماه، مرحله نهايي مسابقات ملي بتن با حضور دانشجويان، مهندسان، متخصصان، روز چهارشنبه، 24 مهرماه برگزار مي‌شود. بر اساس اين گزارش، دانشگاه […]

مرحله دوم مسابقات ملي بتن، چهارشنبه، 24 مهرماه در محل نمايشگاه دائمي دانشگاه اميركبير برگزار مي‌شود.

با برگزاري مرحله اول مسابقات ملي بتن و ساخت نمونه‌هاي مرحله دوم در روز 14 و 15 مهرماه، مرحله نهايي مسابقات ملي بتن با حضور دانشجويان، مهندسان، متخصصان، روز چهارشنبه، 24 مهرماه برگزار مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، دانشگاه صنعتي اميركبير در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي كشور و به منظور توسعه و گسترش علوم فني – مهندسي و ارتقاي سطح علمي مهندسي عمران در زمينه ساخت و اجراي سازه‌هاي بتني اقدام به برگزاري مسابقات دانشجويي ساليانه در خصوص تكنولوژي بتن كرده است.

لازم به ذكر است، مرحله نهايي مسابقات ملي بتن در سه گرايش بتن سبك سازه اي، بتن سبك غيرسازه اي و فيلم آموزشي بتن برگزار مي‌شود.

کاروان طریق القدس

آرشیو