سه‌شنبه 28 اکتبر 2008 18:25
یکی از اماکن عمومی تهران به نام طاهره صفارزاده نامگذاری شود

پیشنهاد شورای شهر به شهرداری تهران : یکی از اماکن عمومی تهران به نام طاهره صفارزاده نامگذاری شود تهران – حیات شورای شهر تهران در طرحی دو فوریتی به شهرداری تهران پیشنهاد‌ داد تا یکی از اماکن فرهنگی و اجتماعی شهر تهران به نام مرحوم طاهره صفارزاده نامگذاری کند. به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، شورای […]

پیشنهاد شورای شهر به شهرداری تهران :
یکی از اماکن عمومی تهران به نام طاهره صفارزاده نامگذاری شود

تهران – حیات

شورای شهر تهران در طرحی دو فوریتی به شهرداری تهران پیشنهاد‌ داد تا یکی از اماکن فرهنگی و اجتماعی شهر تهران به نام مرحوم طاهره صفارزاده نامگذاری کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، شورای شهر تهران در این طرح تاکید کرده است که با توجه به سوابق فرهنگی، مذهبی و علمی خانم دکتر طاهره صفارزاده و به منظور زنده ماندن یاد و نام آن شخصیت بزرگ علمی و فرهنگی، نامگذاری محلی در شهر به نام وی صورت گیرد.
معصومه ابتکار ‌عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اشاره به تابلوهایی که در شهر، با تصویر این زن فرهیخته نصب شده است، گفت: به نظر می‌رسد که برای اولین بار است که تصویر یک زن هنرمند در شهر قرار می‌گیرد و این عملکرد شهرداری قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: اگر یک محله یا محل فرهنگی را در قسمتی از شهر به نام این زن نمونه و قابل تقدیر نامگذاری کنیم، شناخت وی تنها محدود به آن منطقه می‌شود و باید اتوبان یا یکی از مسیرهای اصلی شهر را به این نام پیشنهاد‌ دهیم تا همه مردم وی را بشناسند و فراموش نکنند.

کاروان طریق القدس

آرشیو