سه‌شنبه 30 دسامبر 2008 12:58
دانشجويان تابلوي دفتر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي را پايين كشيدند

دانشجويان خشمگين دانشگاه شهيد بهشتي با آغاز تجمعي در اعتراض به سكوت مجامع جهاني در مقابل فجايع غزه، تابلوي ساختمان كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در اين دانشگاه را پائين كشيدند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، صدها تن از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به دعوت بسيج دانشجويي اين دانشگاه، دقايقي قبل تجمع خود را از مقابل مسجد دانشگاه شهيد بهشتي در اعتراض به حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به مردم بي‌دفاع غزه آغاز كردند.
دانشجويان معترض با سر دادن شعارهايي مانند “مرگ بر اسرائيل”، “مرگ بر آمريكا”، “مرگ بر سازشكار”، “يا ايهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا” و … به سمت ساختمان كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي يونسكو در اين دانشگاه حركت كرده و در اعتراض به سكوت سازمان‌هاي بين‌المللي و از جمله سازمان ملل در قبال جنايات رژيم صهيونيستي، خواستار تعطيلي اين دفتر شدند.
اين دانشجويان خشمگين تابلوي ساختمان كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي را از بالاي ساختمان پائين كشيدند.
اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌شود.

کاروان طریق القدس

آرشیو