شنبه 03 ژانویه 2009 06:09
آثار تحولات سياسي بر نشريات دانشجويي بررسي شد

سازمان رسانه دانشجويي معاونت سياسي نهاد رهبري در دانشگاه ها طي اين نشست که با هدف همگرايي بيشتر در نشريات ارزشي دانشگاه‌ها برگزار شد، به آسيب‌شناسي فضاي فرهنگي، سياسي و صنفي دانشگاه‌هاي استان تهران و آسيب‌‌هاي موجود در نشريات دانشجويي پرداخت. اين نشست به ميزباني دانشگاه اميرکبير و با حضور نمايندگان نشريات دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، […]

سازمان رسانه دانشجويي معاونت سياسي نهاد رهبري در دانشگاه ها طي اين نشست که با هدف همگرايي بيشتر در نشريات ارزشي دانشگاه‌ها برگزار شد، به آسيب‌شناسي فضاي فرهنگي، سياسي و صنفي دانشگاه‌هاي استان تهران و آسيب‌‌هاي موجود در نشريات دانشجويي پرداخت.

اين نشست به ميزباني دانشگاه اميرکبير و با حضور نمايندگان نشريات دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، اميرکبير، علامه‌طباطبايي، خواجه نصير، الزهراء، تربيت معلم، علم و صنعت، شهيدعباسپور، دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات برگزار شد.

کاروان طریق القدس

آرشیو