پنج‌شنبه 15 ژانویه 2009 14:56
مقر سازمان ملل در غزه هدف موشك‌هاي صهيونيستي قرار گرفت

سخنگوي آنروا اعلام كرد: «بر اثرگلوله‌باران و اصابت موشك‌هاي صهيونيست به ساختمان آنروا، سه تن از كاركنان اين سازمان مجروح شدند.» وي افزود: «بر اثر اين گلوله‌باران همچنين انبارهاي اين مجتمع ساختماني كه حاوي صدها تن كمك بشردستانه براي مردم غزه بود، به كام آتش كشيده شدند و كمك‌ها از بين رفتند.» اصابت موشك رژيم […]

سخنگوي آنروا اعلام كرد: «بر اثرگلوله‌باران و اصابت موشك‌هاي صهيونيست به ساختمان آنروا، سه تن از كاركنان اين سازمان مجروح شدند.»
وي افزود: «بر اثر اين گلوله‌باران همچنين انبارهاي اين مجتمع ساختماني كه حاوي صدها تن كمك بشردستانه براي مردم غزه بود، به كام آتش كشيده شدند و كمك‌ها از بين رفتند.»
اصابت موشك رژيم صهيونيستي به ساختمان آنروا در حالي صورت مي‌گيرد كه وضعيت انساني در اين منطقه بسيار بحراني و وخيم است و زندگي ساكنان آن در معرض تهديدات جدي قرار دارد.
از سوي ديگر از زمان آغاز اين تجاوزات خونين تاكنون، يك هزار و 70 فلسطيني شهيد و حدود پنج هزار نفر كه نيمي از آنان را زنان و كودكان بي‌گناه تشكيل مي‌دهند، مجروح شده‌اند.

کاروان طریق القدس

آرشیو