شنبه 03 ژانویه 2009 12:02
«شيرين» كاري اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا در واكنش به تجمع دانشجويان تهراني در مقابل دفتر شيرين عبادي، اعلام كرد كه براي جان اين برنده جايزه صلح نوبل «شديدا» نگران است.

به گزارش گروه بين الملل «شبکه خبر دانشجو»، پس از تجمع روز پنجشنبه دانشجويان در مقابل دفتر کار شيرين عبادي در تهران، كه در اعتراض به سکوت طرفداران داخلي حقوق بشر نسبت به فجايع غزه صورت گرفت، اتحاديه اروپا پس از «سكوتي يك هفته اي»، لب به اعتراض گشود و اعلام كرد: نسبت به تهديدات اخير عليه شيرين عبادي_ برنده جايزه صلح نوبل_ عميقا نگرانيم.

 روزنامه لوموند در مقاله اي در شماره امروز خود، با اعلام اين نگراني افزود: اتحاديه اروپا در مورد امنيت جاني عبادي به ايراني ها هشدار داده است.

به نوشته لوموند اتحاديه اروپا مراتب نگراني خود را از امنيت شيرين عبادي به دولتمردان ايراني ابراز نموده است.

رييس شوراي اتحاديه اروپا در ديدار با سفير ايران در فرانسه اعلام كرده است که دولت ايران مسئول تامين امنيت خانم شيرين عبادي است.

دولت فرانسه هم كه امروز ميزبان وزير خارجه اسرائيل است، از دولت ايران خواست به كانون مدافعان حقوق بشر اجازه دهد فعاليت خود را در اين كشور اغاز كنند.

صدور مجوز براي احزاب و جريانها از وظايف دولت هر كشور است و اظهارنظرهاي خارجي دراينباره، طبق كنوانسيون هاي بين المللي به منزله دخالت در امور داخلي كشورهاست.

سكوت برخي طرفداران حقوق بشر در ايران كه شيرين عبادي در راس آنهاست نسبت به كشتار مردم غزه، اين روزها واكنش هايي را در ايران برانگيخته است. دانشجويان اين سكوت را «ننگين» و «خائنانه» توصيف كرده اند.

يكي از دانشجويان در تجمع مقابل دفتر خانم عبادي گفته بود: چه طور است اين افراد «مدعي حقوق بشر» براي كشته شدن يك «توله سگ خارجي» بيانيه صادر مي كنند ولي مرگ صدها كودك فلسطيني براي آنها بي اهميت است؟! 

کاروان طریق القدس

آرشیو