جمعه 30 ژانویه 2009 08:33
براي نخستين بار طي 10 سال اخير: شركت نفتي شل نزديك به 3 ميليارد دلار زيان كرد
شركت رويال داچ شل بزرگترين شركت نفتي اروپا اعلام كرد ، به دنبال كاهش قيمت جهاني نفت طي سه ماه پاياني 2008 با زيان 81/2 ميليارد دلاري روبرو شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، شركت شل اعلام كرد ، كاهش قيمت نفت ، صنعت جهاني انرژي را با چالشهاي زيادي روبرو كرده است .
اين شركت طي سه ماه پاياني 2008 با زيان خالص 81/2 ميليارد دلاري روبرو شد . ميزان درامدهاي شركت شل نيز در اين مدت با 24 درصد كاهش به كمتر از 07/81 ميليارد دلار رسيد .
جروئن وان در وير رييس شركت شل در اين باره گفت ، بحران مالي و اقتصادي جهان تاثير منفي زيادي بر تقاضاي نفت داشته است ولي شركت شل به برنامه هاي خود در زمينه توسعه ظرفيت توليد نفت ادامه خواهد داد . شركت شل امسال بيش از 31 ميليارد دلار در پروژه هاي نفتي سرمايه گذاري خواهد كرد .
ميانگين توليد نفت شل نيز در اين مدت با 2 درصد كاهش به كمتر از 25/3 ميليون بشكه در روز رسيد . توليد نفت شركت شل طي سال 2010 بيش از 2 تا 3 درصد افزايش خواهد يافت .
شركت كنكو فيليپس امريكا نيز اعلام كرد ، طي سه ماه پاياني 2008 با زيان 8/31 ميليارد دلاري روبرو شده است . شركت اكسيدنتال آمريكا نيز اعلام كرد ، سود خالص اين شركت طي سه ماه پاياني 2008 به پايين ترين حد خود طي 5 سال اخير رسيده است . ميزان درآمد خالص اين شركت در اين مدت به كمتر از 443 ميليون دلار رسيد . اين رقم در مدت مشابه سال قبل از آن به بيش از 45/1 ميليارد دلار رسيد .
شركت اكسيدنتال قصد دارد هزينه هاي سرمايه گذاري خود را طي سال 2009 بيش از 26 درصد كاهش دهد و به كمتر از 5/3 ميليارد دلار برساند . توليد نفت اين شركت طي سه ماه چهارم 2008 با 6 درصد افزايش به 623 هزار بشكه در روز رسيد . ميزان فروش شركت در اين مدت با 27 درصد كاهش به كمتر از 02/4 ميليارد دلار رسيد .
کاروان طریق القدس

آرشیو