جمعه 30 ژانویه 2009 09:02
ديپلمات‌هاي ايراني در زندانهاي اسرائيل هستند

دبيرکل حزب الله لبنان تاکيد کرد: نشانه هايي وجود دارد که ديپلماتهاي ايراني در زندانهاي رژيم صهيونيستي هستند.

ه نقل از المنار گزارش داد: سيد حسن نصرالله گفت:اسرائيل در گزارش خود تاکيد مي کند که چهار ديپلمات ايراني که توسط گروه نيروهاي لبناني ربوده شده بودند به دست اين نيروها کشته شدند و اجساد آنان دفن شده است.

اسرائيل در گزارش خود به مکانهاي احتمالي دفن اين چهار ديپلمات ايران اشاره مي کند.

وي افزود: اسرائيل، گروه نيروهاي لبناني را مسئول ربودن و قتل ديپلمات هاي ايراني مي داند.

نصرالله افزود: اسرائيل دشمن ماست و ما نمي توانيم به گزارشهاي آن اعتماد کنيم،همانطور که اسرائيلي ها در گذشته هم حضور بعضي اسيران در زندانهاي خود را تکذيب مي کردند، اما سپس مشخص شد که اين اسيران در زندانهاي اين رژيم بوده اند.

دبيرکل حزب الله لبنان تاکيد کرد: ما به همکاري نيروهاي لبناني براي مشخص شدن سرنوشت ديپلمات هاي ايراني نياز داريم و پيگيري اين موضوع با توجه به اينکه اين افراد ديپلمات و در حمايت نيروهاي امنيتي لبنان بوده اند، برعهده دولت لبنان است.

وي ادامه داد: کليد اين پرونده در دست نيروهاي لبناني است و آنها بايد جواب روشني به سوالات موجود بدهند. ما نمي خواهيم پرونده ديپلماتهاي ايراني را براي به دست آوردن امتيازات سياسي مطرح کنيم.

نصرالله تصريح کرد: نشانه هايي وجود دارد که ديپلمات هاي ايراني در زندانهاي اسرائيل هستند.

وي گفت:پرونده تحويل گرفتن بقاياي اجساد شهدا و مفقودين لبناني از اسرائيل همچنان مطرح است.

کاروان طریق القدس

آرشیو