یکشنبه 01 فوریه 2009 15:36
اگر دولت شاه‌سلطان‌حسيني بود، قطعنامه‌ها صادر نمي‌شد

سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رييس جمهوري معتقد است که طراحان “دولت وحدت ملي” درپي دولتي هستند که آنها درآن حضور داشته باشند. ثمره هاشمي که در يکي از روزهاي سرد زمستاني در محل نهاد رياست جمهوري پذيراي خبرنگاران ايرنا بود؛ به گرمي به پرسش هاي آنها پاسخ داد. او در اين گفت و […]

سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رييس جمهوري معتقد است که طراحان “دولت وحدت ملي” درپي دولتي هستند که آنها درآن حضور داشته باشند.

ثمره هاشمي که در يکي از روزهاي سرد زمستاني در محل نهاد رياست جمهوري پذيراي خبرنگاران ايرنا بود؛ به گرمي به پرسش هاي آنها پاسخ داد.

او در اين گفت و گو تاکيد کرد که نقطه تمرکز دولت؛ کار، فعاليت و خدمت به مردم است و امور “حاشيه اي ساختگي”، دولت را از کار و فعاليت و تمرکز در امور اصلي کشور باز نمي دارد.

مشاور ارشد رييس جمهوري در بخش ديگري از اين گفتگو خاطرنشان کرد که تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها به نوشتن بودجه کمک مي کند.

نکته مهم ديگري که ثمره هاشمي بر آن انگشت گذاشت، اين بود که انتقاد منصفانه مجلس نسبت به دولت و همچنين انتقاد منصفانه دولت نسبت به مجلس، بايد مسموع باشد. متن کامل اين گفت و گو را در پي مي خوانيم:

** شباهت “قيام عاشورا” و “قيام غزه”

سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رييس جمهوري در ابتداي اين گفت و گو ضمن محکوميت جنايات رژيم صهيونيستي در غزه گفت: شباهت زيادي بين “قيام عاشورا” و “قيام غزه” وجود دارد. از يک طرف شاهد محاصره دارويي، غذايي و نظامي غزه و نهايت قساوت، ناجوانمردي، حق کشي و زير پا گذاشتن معيارهاي انساني هستيم و از سوي ديگر در جبهه مقابل، روحيه مقاومت، سلحشوري و ايستادگي را مي بينيم.

وي افزود: قيام عاشورا براي عزت امت اسلامي و نجات از دست ستمگران بود و فريادش، فرياد عزت خواهي و عدالت خواهي و احياي ارزشهاي اسلامي و انساني بود؛ امروز هم در غزه مقاومت مردم غزه در واقع براي احياي عزت انساني و شرافت و کرامت انساني است، توام با شعارهاي الله اکبر و لااله الاالله و مبتني بر توکل به خدا.

** مشکل اصلاحيه قانون انتخابات

ثمره هاشمي در پاسخ به سؤالي در خصوص تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري و حل مشکل ثبت نام هاي بي ضابطه گفت: اين مشکل بوده که هر کسي حتي بدون شرايط لازم ثبت نام مي کرده است، در حالي که طبق قانون فرد ثبت نام کننده بايد از رجال سياسي باشد.

وي خاطرنشان کرد: البته تشخيص اينکه چه کسي رجل سياسي است، يک موضوع مهم است؛ مي تواند اين تشخيص قبل يا بعد از ثبت نام باشد. اگر به جايي مي رسيديم که اين تشخيص از قبل باشد، اولي بود. البته اصلاحيه قانون انتخابات تا حدودي مشکل را رفع کرده است اما اشکال اين است که در بحث رجال سياسي، بيشتر، مصاديق و مسووليت هاي تعيين شده بود و اين جاي بحث دارد چراکه صاحب نظران و عالماني هستند که اين سمت ها مسئوليت ها را هم ندارند.هرچند اين قانون کامل نيست ولي تا حدودي محدويت هايي ايجاد مي کند که هر کسي شرايط را ندارد ثبت نام نکند.

**‌”پس اشکال اصلاحيه قانون انتخابات اين است که رجال سياسي را محدود به برخي سمت ها مي کند؟”

ثمره هاشمي در پاسخ به اين سؤال گفت: اين قانون وجوه مثبت و در عين حال نواقصي دارد. فايده اين قانون اين است که تا حد زيادي از ثبت نام هاي بي حساب و کتاب جلوگيري مي کند ولي نقص آن اين است که مي تواند مصاديقي باشند که صاحب شرايط لازم و از رجال سياسي باشند ولي سمت هاي ذکر شده در اين قانون را نداشته باشند و نتوانند ثبت نام کنند.

** “قانون جامع انتخابات چه شد؛ زماني که شما در وزارت کشور بوديد، کارهايي روي آن شد.”

ثمره هاشمي: “آن موقع يک پيش نويس به عنوان قانون انتخابات تهيه شده بود ولي به مرحله تصويب در دولت نرسيد.”

** “اصولگرايي مفهوم حزبي ندارد”

از مشاور ارشد رييس جمهوري سؤال شد: “در بحث انتخابات برخي ادعاي عبور اصولگرايان از احمدي نژاد را مطرح مي کنند؛ طراحان در پي چه چيزي هستند؟” او در پاسخ گفت: اين بحث را بايد در فرصت ديگري مطرح کرد. متأسفانه به رغم اين که توصيه شده بود که فعلاً نبايد فضا انتخاباتي شود و هنوز طرح اين مباحث زود است، برخي وارد آن شدند.

ثمره هاشمي ادامه داد: اصولگرايي شرايطي دارد، از جمله اينکه معتقد به اصول انقلاب اسلامي و متعهد به رعايت اصول شرعي و قانوني باشد. مدافع راه امام و معتقد و پشتيبان ولايت باشد.

صرف ادعا، اصولگرايي را ثابت نمي کند. با آن تعريفي که رهبر معظم انقلاب فرمودند، همه مؤمنان معتقد به انقلاب در آن چارچوب قرار مي گيرند. “اصولگرايي مفهوم حزبي ندارد.” مفهوم عام است. ملت ايران، ملتي اصولگرا، انقلابي، مؤمن و حماسه ساز است. ملت ايران، هيچ گروهي را به عنوان نماينده اصولگرايي تعيين نکرده است.

وي افزود: مباني اصولگرايي مبتني بر پرهيز از روابط غير توحيدي و پرهيز از بده بستان هاي غير معقول و مبتني بر قدرت طلبي و اعتقاد عميق به مباني انقلاب، خدمت به مردم، عدالت خواهي و تلاش براي برقراري عدالت، ايثارگري و کار براي خدا است؛ که محدود به يک گروه نيست.

** “واکنش دکتر احمدي نژاد به بحث هاي انتخاباتي زود هنگام چيست؟”

ثمره هاشمي به اين سؤال اينگونه پاسخ داد: آنچه که مطرح مي شود بحث کار و خدمت به مردم است. هيچ چيز مانع تلاش و فعاليت دولت نمي شود. دولت خود را موظف به خدمت مي داند و با جديت کار مي کند و پرهيز دارد از اينکه مسايل حاشيه اي او را از کار اصلي باز دارد. نقطه تمرکز دولت، کار و فعاليت و خدمت به مردم و رسيدگي به مسايل اصلي است.

** توصيه به اصولگرايان

از مشاور ارشد رييس جمهوري پرسيده شد که “چه توصيه اي به اصولگرايان داريد؟” او در پاسخ گفت: ما همه بايد تابع اصول و توصيه هايي باشيم که مقام معظم رهبري فرمودند؛ اگر در اين چارچوب عمل کنيم دچار مشکل نمي شويم.

** انتقادهاي مجلس به دولت و دولت به مجلس مسموع باشد

ثمره هاشمي در پاسخ به اين سؤال که “تعامل دولت و مجلس چه تاثيري در پيشبرد امور و خدمت رساني به مردم دارد؟”، گفت: هر چه قواي کشور به خصوص همکاري و تعامل مجلس و دولت قوي تر باشد و در اهداف مشترک و آنچه در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و در برنامه هاي آتي از جمله برنامه پنجم هر چه تعامل بيشتر باشد، به نفع ملت و پيشرفت کارهاست.

وي افزود: لوايح خوبي توسط مجلس و دولت تصويب شده و به ثمر رسيده است. نظير لايحه حمل و نقل و مديريت سوخت در کشور و همچنين تجربه همکاري هاي خوب در سياست خارجي و اعلام مواضع همسو و يکسان در اين بخش؛ از آن جمله است.

او تصريح کرد: هرچه همراهي و تعامل بيشتر باشد به نفع کشور است. البته اين به معناي آن نيست که دولت يا مجلس از حقوق قانوني خود استفاده نکنند يا اينکه انتقاد منصفانه مطرح نشود. هم انتقاد منصفانه مجلس به دولت و هم انتقاد منصفانه دولت نسبت به مجلس بايد مسموع باشد.

** لايحه طرح هدفمند کردن يارانه ها و بودجه 88

در ادامه اين گفت و گو از ثمره هاشمي سؤال شد: “آيا شرط ارايه لايحه بودجه تصويب لايحه طرح هدفمند کردن يارانه ها در مجلس است؟” مشاور ارشد رييس جمهوري پاسخ داد: با توجه به اينکه بخش هدفمند کردن يارانه هاي طرح تحول اقتصادي در مجلس مطرح است و يک فوريت آن تصويب شده است، به طور طبيعي در دستور کار مجلس قرار مي گيرد و نتيجه آن مي تواند در نوشتن بودجه مؤثر باشد. اميدواريم لايحه هر چه زودتر تصويب شود تا نتايج آن در بودجه اعمال شود.

وي افزود: در طرح هدفمند کردن يارانه ها به اين معنا اشاره شده که بخشي از هزينه هايي که ذخيره مي شود، اين ذخاير در خدمت عمران کشور باشد. بنابراين به عنوان يکي از منابع تامين اعتبارات طرح ها و پروژه ها در نوشتن بودجه 88 مدخليت پيدا مي کند.

** “يعني ارايه لايحه بودجه مشروط به تصويب اين لايحه است؟”

ثمره هاشمي: “اگر تصويب هم نشود، دولت لايحه بودجه را ارايه مي دهد ولي اين کمک مي کند که بودجه با منابع بيشتري نوشته شود.”

** دولت وحدت ملي و ديدگاه ثمره هاشمي

در اين گفت و گو به موضوع دولت وحدت ملي نيز پرداخته شد و از ثمره هاشمي سؤال شد: “طراحان دولت وحدت ملي به دنبال چه هستند؟” مشاور ارشد رييس جمهوري در پاسخ گفت: آنها که مي گويند دولت وحدت ملي يعني دولتي که آنها در آن حضور داشته باشند. در حالي که دولت ملي يعني دولتي که رييس جمهور آن را مردم انتخاب مي کنند، رييس جمهور، وزرا را به مجلس معرفي مي کند و مجلس رأي مي دهد و دولت تشکيل مي شود اين مي شود “دولت ملي”.

وي تصريح کرد: اگر مردم به عده اي خاص راي ندادند و آنها را قبول نکردند چه ضرورتي دارد و چطور ممکن است در دولت حضور داشته باشند.

** سفرهاي استاني ادامه پيدا مي کند

از ثمره هاشمي همچنين سؤال شد که “دور دوم سفرهاي استاني کي پايان مي يابد؟” او در پاسخ يادآور شد: 20 سفر از دور دوم سفرهاي استاني انجام شده و 10سفر باقي مانده و تلاش دولت بر اين است که اين سفرها تا قبل از مرداد ماه سال آينده انجام شود. البته اين بستگي به فراهم شدن شرايط دارد. با کار کارشناسي زياد بايد پيش نويس مصوبات آماده شود تا در جلسات استاني دولت تصويب شود. سفرهاي استاني جزیي از کار دولت است که ادامه پيدا مي کند.

** “دکتر احمدي نژاد از نتيجه سفرها راضي است؟”

ثمره هاشمي در پاسخ به اين سؤال گفت: از خود ايشان بپرسيد. برداشت من اين است که هم مردم و هم مسئولان راضي هستند. البته استانها متفاوت هستند و در اجراي مصوبات، هر استاني امتياز خودش را دارد، برخي امتياز بالاتر و برخي امتياز پايين تر مي گيرند.

** آمريکا براي ايجاد اعتماد تلاش کند

ادامه اين گفت و گو به موضوع سياست خارجي اختصاص يافت و از ثمره هاشمي سؤال شد: “برخي معتقدند که دولت نهم داراي اقتداري است که مي تواند با “اوباما” و دولت جديد آمريکا به تعامل بپردازد، نظر شما چيست؟”

مشاور ارشد رييس جمهوري در پاسخ گفت: اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران معين است. 4 اصل عمده سياست خارجي “عدالت”، “اخلاق و معنويت”، “حفظ کرامت انساني” و “تفاهم و صميميت و دوستي” است.

وي افزود: اعتقاد ايران بر اين است که اگر اين اصول در روابط دو جانبه و چند جانبه و بين المللي از جانب همه کشورها و سازمان هاي بين المللي رعايت شود، صلح و امنيت پايدار و آرامش در جهان برقرار خواهد شد.

اين اصول هم پشتوانه عقلي و فطري دارد و هم پشتوانه ديني. کسي نيست که اين اصول را رد کند. بنا بر همين اصول، روابط با کشورهاي مختلف تنظيم مي شود.

ثمره هاشمي ادامه داد: در خصوص امريکا هم همين شرايط وجود دارد. هر چه اين اصول مورد توجه بيشتر قرار گيرد، آن وقت شکاف هايي که بين 2 دولت و 2 ملت هست، کمتر مي شود. در نامه اي که آقاي رييس جمهور به اوباما نوشتند اشاره کردند که اگر راهي که امريکا در گذشته مي رفته -که الآن هم ادامه دارد- و مبتني بر بي عدالتي، اشغالگري، فتنه انگيزي و دفاع از ستمگراني مثل رژيم صهيونيستي و پشت پا زدن به ارزش هاي انساني و تهاجم به مظلومان و ملت هاي مستقل و اين قبيل موارد است، ادامه يابد وتغييري اتفاق نيفتد، نفرت ملت ها از آمريکا بيشتر مي شود و به طور طبيعي نه تنها فاصله کم نمي شود، بلکه اضافه مي شود.

وي افزود: اگر همانطور که آقاي اوباما در برنامه هاي تبليغاتي خود اعلام کرد، در نظر دارد تغييراتي ايجاد کند، اگر اين تغييرات متوجه اهداف و مقاصد باشد و آنها را اصلاح کند و به دنبال سلطه گري در جهان نباشد و توجه اش معطوف شود به حل مشکلات امريکا، ترک اشغالگري و جبران گذشته ها -گرچه خيلي جبران آن مشکل است- و تلاش براي ايجاد اعتماد، نه در حرف بلکه در عمل، آن وقت فرصت فراهم مي شود براي اعتماد متقابل و نزديک شدن بيشتر دو ملت و دو دولت.

** پس الان توپ در زمين آمريکاست؟”

ثمره هاشمي به اين سؤال اينگونه پاسخ داد: دولت و ملت ايران چيزي از کسي نمي خواهد جز اينکه حقوق و عدالت را رعايت و گذشته ها را جبران کنند.

** دولت شاه سلطان حسيني و بحث هسته اي

“در بحث هسته اي برخي منتقدان مدعي هستند که مواضع دولت نهم چند قطعنامه و همچنين تحريم ها را براي ايران ببار آورده است، پاسخ شما به منتقدان چيست؟”

مشاور ارشد رييس جمهوري در پاسخ به اين سؤال گفت: اگر دولت با پشتيباني مردم از حقوق ملت دفاع نمي کرد و تسليم مطامع زورمندان مي شد و اگر دولت “شاه سلطان حسيني” بود، شايد اين تحريم ها اعمال نمي شد. ملت ايران يک ملت باسابقه تمدني بزرگ، با فرهنگ، آزاد، مستقل، تابع فرهنگ عاشورايي که مبتکر و مبدع انقلاب بزرگ اسلامي بوده و 30سال است که با اتکاي به خود راههاي تعالي و کمال معنوي و مادي را طي مي کند و در مقابل يک جنگ تحملي 8ساله با رشادت ايستاده و صدها هزار شهيد تقديم کرده است و امروز پرچمدار عزت و شرافت در جامعه جهاني است و احيا کننده پيام پيامبران الهي يعني توحيد، عدالت و کرامت انساني است، آن وقت آيا تحريم ها مي تواند چنين ملتي را تسليم کند.

ثمره هاشمي تاکيد کرد: تحريم ها از ابتداي انقلاب به اشکال مختلف اعمال شده است و تشديد آن اثري نخواهد داشت.ملت ما تحريم ها را به فرصتي جهت پيشرفت و تعالي و اتکاي بيشتر به خود تبديل کرده اند.

تنها آقاياني که معتقد به بالا بردن دست و تسليم در مقابل متجاوزان هستند از هر فشار دشمن مي هراسند و ايستادگي و مقاومت را برنمي تابند.
وي افزود: سؤال اين است که اين آقايان فکر نمي کنند که عقب نشيني در مقابل دشمن، او را جسورتر خواهد کرد و آنها را به اين نتيجه خواهد رساند که با فشار و تهديد مي توانند هر اقدام ديگري عليه ملت ايران انجام دهند و آنها را از قافله پيشرفت باز بدارند. آيا اين در شان ملت ايران است؟

ثمره هاشمي اضافه کرد: آيا واقعا اين تحريم ها موجب نشد دولت و ملت با يک تلاش فزاينده، موانع را بر طرف و با اتکا به جوشش داخلي و فکر و انديشه و کار در داخل بسياري از تحريم ها را پشت سر بگذارند. آيا پيشرفت هاي علمي جوانان و ملت ايران را در اين دوره نمي بينند.آيا پيشرفت هاي مختلف در صنعت، کشاورزي، در هوا و فضا و در ساير امور را نمي بينند.

مشاور ارشد رييس جمهوري خاطرنشان کرد: تحريم ها موجب شد راههاي بهتري براي تامين نيازها پيدا شود. در همين فضاي تحريم ها بود که سرعت سرمايه گذاري در کشور افزايش يافت. کارهاي عمراني چند برابر شد. بورس ايران به عنوان بورس موفق به کار خود ادامه داد؛ ذخاير ارزي کشور به نحو مطلوب صيانت شد و کشور مسير تعالي و پيشرفت خودش را ادامه داد و ثابت شد که نه تحريم ها، نه تهديدات نظامي، نه فتنه گري ها، هيچکدام نمي تواند ملت رشيد ايران را از حرکت به سمت جلو و پيشرفت و تعالي بازدارد.

کاروان طریق القدس

آرشیو