دوشنبه 02 فوریه 2009 07:25
سرعت پرداخت تسهيلات ازدواج افزايش مى يابد

مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) از توافق با بانکها و بانک مرکزى براى تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر هر زوج 40 ميليون ريال نقدى تسهيلات مى گيرند.به گزارش خبرگزاری مهر، در رابطه با نتيجه پيگيريها و اقدامات صندوق مهر امام رضا(ع) براي تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج به […]

مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) از توافق با بانکها و بانک مرکزى براى تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج خبر داد و گفت: در حال حاضر هر زوج 40 ميليون ريال نقدى تسهيلات مى گيرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در رابطه با نتيجه پيگيريها و اقدامات صندوق مهر امام رضا(ع) براي تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج هاي جوان گفت: در اين خصوص با وزارت امور اقتصادي و دارايي و مسئولان بانک مرکزي صحبتهايي شده است تا سرعت پرداخت تسهيلات ازدواج افزايش يابد.
مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: ما در بخش پرداخت تسهيلات ازدواج با کندي روبرو شده بوديم به نحوي که کمي از برنامه ريزي اوليه عقب افتاديم ولي با پيگيريهاي به عمل آمده اميدواريم روند پرداخت تسهيلات سرعت خوبي بگيرد.
يسائي در بخش ديگري از سخنانش همکاري متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج را در کوتاه شدن زمان پرداخت تسهيلات بسيار مهم ارزيابي کرد و افزود: چون انتخاب بانک عامل به عهده خود متقاضيان است؛ بنابراين بايد دقت لازم در اين بخش صورت گيرد به نحوي که اگر متقاضيان مطمئن شدند که کدام بانک براي آنها بهتر خواهد بود سپس نسبت به درخواست معرفينامه اقدام کنند.
وي از معرفي 2 ميليون و 200 هزار نفري متقاضيان براي دريافت تسهيلات ازدواج خبر داد و ادامه داد: از ابتداي تشکيل صندوق تاکنون اين تعداد براي دريافت تسهيلات ازدواج به بانکها معرفي شده اند.مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) خاطر نشان کرد: تاکنون از ابتداي فعاليت پرداخت تسهيلات ازدواج توسط صندوق ارقام متفاوتي پرداخت شده که بين 20 تا 40 ميليون ريال متفاوت بوده است.
يسائي بيان داشت: از ابتداي سال جاري نحوه پرداخت تسهيلات تغيير کرد به نحوي که به هر زوج 20 ميليون ريال نقدي و 20 ميليون ريال کالا پرداخت شده است ولي اين روند قبلا به صورت پرداخت فقط 20 ميليون ريال نقدي بوده است.وي از آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات ازدواج سخن گفت و تاکيد کرد: بعد از عيد فطر سال جاري تصميم بر اين شد که هر يک از زوجها بتوانند 20 ميليون ريال نقدي دريافت دارند که اين رقم در مجموع 40 ميليون ريال نقدي خواهد بود.
کاروان طریق القدس

آرشیو