شنبه 07 فوریه 2009 05:35
تجمع دانشجويان عضوانجمن هاي اسلامي در اعتراض به مديريت دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگارگزاری ايرنا، تجمع کنندگان نسبت به روند رسيدگي به ابهامات مديريت دانشگاه آزاد و عدم اصلاح اساس‌نامه اين دانشگاه، اعتراض کردند. دانشجويان تجمع کننده در حالي که دست نوشته هايي را با مضامين دانشگاه آزاد را بدون جاسبي مي خواهيم، دانشگاه آزاد هم فرزند ملت است و جاسبي را نمي‌خواهد، مديريت دانشگاه آزاد، […]

به گزارش خبرنگارگزاری ايرنا، تجمع کنندگان نسبت به روند رسيدگي به ابهامات مديريت دانشگاه آزاد و عدم اصلاح اساس‌نامه اين دانشگاه، اعتراض کردند.
دانشجويان تجمع کننده در حالي که دست نوشته هايي را با مضامين دانشگاه آزاد را بدون جاسبي مي خواهيم، دانشگاه آزاد هم فرزند ملت است و جاسبي را نمي‌خواهد، مديريت دانشگاه آزاد، 28 سال ابهام، آيا روند فعلي مديريت دانشگاه آزاد مورد تأييد امام(ره) است؟، آيت‌الله شاهرودي! اتهامات جاسبي چه شد؟، دانشگاه آزاد “ثمره انقلاب ” به کجا مي‌رود؟، دوستان ما! دانشجويان دانشگاه آزاد! ‌با هم در مقابل فساد و بي‌عدالتي مي‌ايستيم، آنان که بدنبال تفرقه‌افکني بين دانشجويان هستند، بدانند که ريشه فساد از بين خواهد رفت، در دست داشتند رسيدگي به وضعيت مديريت دانشگاه آزاد اسلامي را خواستار شدند.
در اين تجمع سه عضو شوراي مرکزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل به همراه دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ و صادق شهبازي دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي سخنراني کردند و در سخنان خود اصلاح فوري اساسنامه دانشگاه آزاد و پاسخ جاسبي به ابهامات دانشجويان را ضروري دانستند.
سينا زعيم زاده عضو شوراي مرکزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل گفت: دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اولين قربانيان ساختار نامناسب و مديريت غيرپاسخگوي اين دانشگاه هستند.
وي افزود: ساختار دانشگاه آزاد شرايطي را فراهم کرده که مفسده پرور است.
زعيم زاده با اشاره ضرورت اصلاح اساسنامه و پايان يافتن مهلت مقرر براي اين کار، گفت: ما همچنان منتظر اصلاح اساسنامه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم و اميدواريم که اين شورا اين اميد ما را به يأس تبديل نکند.
عضو شوراي مرکزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل در ادامه خواستار تغيير ساختار و مديريت دانشگاه آزاد شد.
عليرضا زاهدي دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ، نيز در سخناني با اشاره به اينکه انتظار از آقاي هاشمي رفسنجاني حمايت از مديريت دانشگاه آزاد نيست، گفت:
امروز دانشجويان از 52 دانشگاه کشور اينجا جمع‌ شده‌اند تا اعلام کنند دانشگاه آزاد تنها مشکل اساسنامه‌اي ندارد بلکه مشکل اين دانشگاه افراد حاکم بر آن و کساني هستند که مي‌خواهند با تطميع و تهديد بر اريکه قدرت در بمانند.
وي با اشاره به اينکه جاسبي پس از اطلاع‌ يافتن از اين تجمع، شب گذشته در تماسي نسبت به اين مسئله ابراز نگراني کرده بود، تصريح کرد: جاسبي فکر مي‌کند تطميع و تهديد در دانشجوي آزاده‌اي که همه وجود خود را براي مقابله با ظلم و بي‌عدالتي فدا کرده و مي‌کند، تأثيرگذار است، در حالي که تطميع و تهديد تنها براي جيره‌خواران‌‌ و کساني که يک شبه به رؤساي واحدهاي اقماري دانشگاه آزاد تبديل مي‌شوند، جواب مي‌دهد.
صادق شهبازي دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي نيز با اشاره به اينکه 2 دهه است که دانشجويان در خصوص مديريت دانشگاه آزاد، مسئله پولي شدن دانشگاه‌ها و روند خصوصي‌سازي آموزش عالي، سوالاتي را مطرح کرده اما پاسخي دريافت نمي‌کنند، اظهار داشت: عدم روند شفاف مديريت دانشگاه آزاد و اساسنامه مبهم و مسئله مبهم بودن شيوه عمل به همين اساسنامه مبهم، از سؤالات جدي دانشجويان است که به آنها پاسخي داده نشده است.
وي با اشاره به تحقيق و تفحص مجلس هفتم از دانشگاه آزاد، تصريح کرد:‌ اگر اين گزارش در مجلس منتشر شده است، پس چرا تصميم‌گيري جدي نهادهاي مسئول در اين زمينه اعم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نهادهاي قضايي، قوه قضائيه و سازمان بازرسي کل کشور را شاهد نيستيم.
کاروان طریق القدس

آرشیو