شنبه 07 فوریه 2009 05:42
استراتژى جديد امنيتى سازمان ادوار تحکيم

بنابر گزارش روزنامه کیهان، سازمان غیرقانونی ادوار تحکیم در صدد است طی یک طرح میان مدت مراکز استانی خود را به چهار منطقه کشوری تقسیم بندی نماید. این اقدام نوعی بومی سازی فعالیت های سازمان ادوار با ترکیب قومیتی است که با چند هدف ذیل در دستور کار این گروهک قرار گرفته است: 1- افزایش […]

بنابر گزارش روزنامه کیهان، سازمان غیرقانونی ادوار تحکیم در صدد است طی یک طرح میان مدت مراکز استانی خود را به چهار منطقه کشوری تقسیم بندی نماید. این اقدام نوعی بومی سازی فعالیت های سازمان ادوار با ترکیب قومیتی است که با چند هدف ذیل در دستور کار این گروهک قرار گرفته است: 1- افزایش انسجام تشکیلاتی در سطح کشور 2- بالا بردن انگیزه جهت جذب قومیت ها به سازمان 3- کم نمودن ثقل و تمرکز در پایتخت و کاهش آسیب پذیری سیاسیامنیتی. گفتنی است سازمان ادوار تحکیم سرپل جریان های مسأله دار با نظام اسلامی و گروه های شبه دانشجویی بوده و نقش هدایت کنندگی طیف غیرقانونی علامه دفتر تحکیم را برعهده دارد. «احمد زیدآبادی» در جایگاه دبیر کلی این گروهک قرار دارد که عضو شورای فعالان ملیمذهبی و دارای سوابق متعدد امنیتی است. چندی است صفحه دانشگاه کیهان در ستون «درنگ» به کالبدشکافی ابعاد پنهان فعالیت های این گروهک پرداخته و در آینده نزدیک اسناد گوناگونی را در این خصوص افشا خواهد نمود.
کاروان طریق القدس

آرشیو