دوشنبه 09 فوریه 2009 13:12
ستاریان: درج اخبار دانشجويي مجعول در شان روزنامه اعتمادملي نيست

حنيف حسين ستاريان در گفتگو با برنا در واکنش به درج خبري با عنوان” بازداشت دانشجويان پلي‌تكنيك ‌” در روزنامه اعتمادملي گفت: اسامي افرادي که به عنوان دبير و اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان در اين خبر آمده است، هيچ گاه عضو انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير نبوده اند و حتي برخي از آنان دانشجو هم نيستند. […]

حنيف حسين ستاريان در گفتگو با برنا در واکنش به درج خبري با عنوان” بازداشت دانشجويان پلي‌تكنيك ” در روزنامه اعتمادملي گفت: اسامي افرادي که به عنوان دبير و اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان در اين خبر آمده است، هيچ گاه عضو انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير نبوده اند و حتي برخي از آنان دانشجو هم نيستند.

مسئول واحد سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير در ادامه گفت: اميدواريم با سابقه اي که از روزنامه اعتماد ملي داريم و حتي ديداري که با آقاي کروبي داشتيم، درج اين خبر تنها يک اشتباه و سهوا بوده باشد.

 وي در پايان تاکيد کرد: تمامي افرادي که نامشان در اين خبر آمده در دانشگاه داراي پرونده کميته انضباطي هستند و حتي يکي از آنها چندي پيش به علت شرکت در پارتي مختلط و مصرف مواد مخدر به دليل گزارش مردم توسط پليس امنيت اجتماعي دستگير شده اند.

کاروان طریق القدس

آرشیو