دوشنبه 09 فوریه 2009 14:34
نامه گلايه‌آميز ميرحسين موسوي به خاتمي
يك روز پس از اعلام كانديداتوري خاتمي و اعلام اين نكته از سوي خاتمي كه ميرحسين موسوي در ترديد به سر مي‌برد و به علت همين موضوع نتوانسته به جمع‌بندي برسد، ميرحسين موسوي نامه‌اي گلايه‌آميز براي خاتمي ارسال كرد.
، ميرحسين موسوي در اين نامه نسبت به رفتار انتخاباتي خاتمي به شدت گلايه كرده است.
موسوي خطاب به خاتمي مطلبي با اين مضمون نوشته است كه چرا با وجود اينكه به شما احساس تكليف مي كنم اما قصد ندارم به اين زودي اعلام نامزدي كنم و تا ارديبهشت بايد منتظر ماند، در مورد من اينگونه صحبت كرديد و سريعا اعلام حضور كرديد؟
در ادامه خبر سايت تغيير آمده است: اين نامه توسط يكي از معتمدين موسوي در اختيار خاتمي قرار گرفته است.
ميرحسين موسوي و خاتمي يكي دو روز پيش نيز ديداري با هم داشتند. هنوز از سوي سيد محمد خاتمي پاسخي به اين نامه داده نشده است.
کاروان طریق القدس

آرشیو