چهارشنبه 11 فوریه 2009 12:41
جهانشاهي: جنبش دانشجويي بايد به سمت اثبات كارآمدي نظام پيش رود

علي جهانشاهي در گفت‌وگو با خبر دانشجو، تحولات گسترده علمي كشور را دليل حقانيت نظام جمهوري اسلامي دانست و گفت: دانشمندان جمهوري اسلامي ايران با وجود تمام تحريم ها و مشكلات پيش رو توانستند به بزرگترين تكنولوژي هاي دنيا دست پيدا كنند. وي همچنين گفت: در دنياي كنوني اگر بخواهيم حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد به […]

علي جهانشاهي در گفت‌وگو با خبر دانشجو، تحولات گسترده علمي كشور را دليل حقانيت نظام جمهوري اسلامي دانست و گفت: دانشمندان جمهوري اسلامي ايران با وجود تمام تحريم ها و مشكلات پيش رو توانستند به بزرگترين تكنولوژي هاي دنيا دست پيدا كنند.

وي همچنين گفت: در دنياي كنوني اگر بخواهيم حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد به سمت علمي كردن كشور گام برداريم.

جهانشاهي جايگاه علمي كنوني كشور را از بركات انقلاب اسلامي دانست و افزود: بسياري از كساني كه انقلاب اسلامي را زير سوال مي برند از فضاي علمي كشور قبل و بعد از تحقق انقلاب اسلامي مطلع نيستند بنابراين جنبش دانشجويي بايد در راستاي آگاه سازي اين افراد گام بردارد.

مسئول علمي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير با تاكيد بر لزوم بررسي علمي ريشه هاي انقلاب اسلامي توسط جنبش دانشجويي گفت: انقلاب اسلامي بايد به عنوان انقلابي كه در قالب هيچ يك از انقلاب هاي تعريف شده جهان نمي گنجد، مورد بررسي علمي جنبش دانشجويي قرار گيرد.

وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي با بسياري از معادلات جامعه شناسانه مفسدين همخواني ندارد، گفت: بسياري از انقلاب ها با ايجاد فاصله بين نسل هاي دوم و سوم با نسل اول انقلاب به انحراف كشيده شدند در حاليكه انقلاب اسلامي بعد از سه دهه هنوز پابرجاست و نسل هاي دوم و سوم مانند پدران خود بر ارزش هاي انقلاب مصمم هستند.

جهانشاهي با اشاره به طرح بحث صدور انقلاب از سوي امام خميني (ره) اظهار داشت: جنبش دانشجويي بايد انقلاب اسلامي را به عنوان يك نمونه موفق حركت عليه استكبار به جهانيان معرفي كند.

مسئول علمي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير فضاي آزاد فكري را مهم ترين دستاورد انقلاب اسلامي براي جنبش دانشجويي عنوان كرد و افزود: روح تحول گرايانه و تحول طلبي كه جنبش دانشجويي به دنبال آن است تنها در سايه انقلاب اسلامي فراهم مي شود.

وي در ادامه بيان داشت: تحولات علمي عميق كشور نشانگر ايجاد يك جهش علمي بزرگ در كشور است كه از ثمرات روحيه تحول گرايانه جمهوري اسلامي ايران است.

جهانشاهي در پايان با اشاره به تدبير جامع رهبر معظم انقلاب در خصوص فعاليت هاي علمي كشور خاطرنشان كرد: ايران اسلامي توانايي علمي خود را فتح قله هاي علمي دنيا و دستيابي به اهداف علمي سند چشم انداز 20 ساله به اثبات رسانده ا ست.

کاروان طریق القدس

آرشیو