سه‌شنبه 17 فوریه 2009 14:35
رئيس‌جمهور عصر امروز در همايش فرهنگ‌سازي سند چشم‌انداز سخنراني‌ مي‌كند

به گزارش خبرگزاري فارس، اين همايش با محوريت «دانش‌آموز و سبك زندگي ايراني ـ اسلامي»، «دانش‌آموز و گذشته تاريخي، هويت ملي» و «دانش‌آموز و علم و فناوري» به مدت 2 روز برگزار مي‌شود. محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور، وزير آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و نماينده ولي فقيه در اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان از […]

به گزارش خبرگزاري فارس، اين همايش با محوريت «دانش‌آموز و سبك زندگي ايراني ـ اسلامي»، «دانش‌آموز و گذشته تاريخي، هويت ملي» و «دانش‌آموز و علم و فناوري» به مدت 2 روز برگزار مي‌شود.
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور، وزير آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و نماينده ولي فقيه در اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان از جمله سخنرانان اين همايش هستند.
اهداف اين همايش ايجاد انگيزه در محيط دانش‌آموزي، مطالبه و تفهيم چشم‌انداز 20 ساله نظام، ايجاد فضاي اميد بخش در محيط دانش‌آموزي كشور نسبت به آينده ايران اسلامي، فرهنگ‌سازي در فضاي افكار عمومي با محوريت سند چشم‌انداز توسط جنبش دانش‌آموزي، تبيين و برجسته‌سازي موفقيت‌هاي اخير كشور در عرصه‌هاي سياسي، علمي و فرهنگي است.
بنابراين گزارش، توليد محتوا براي دانش‌آموزان با ادبيات متناسب با موضوع چشم‌انداز 20 ساله و افق‌هاي ترسيم شده درآن، دغدغه‌مند سازي دانش‌آموزان براي انديشيدن به فرداي روشن خود، ايجاد فضاي نقد و مطالبه سازنده، جريان سازي و موج‌آفريني با محوريت آينده و چشم انداز 20 ساله، زمينه سازي براي آگاهي دانش‌آموزان از موفقيت‌هاي كشور از جمله رويكردهاي نخستين همايش بين‌المللي دانش‌آموزي ترويج و فرهنگ‌سازي سند چشم انداز 20 ساله نظام است.

کاروان طریق القدس

آرشیو