سه‌شنبه 17 فوریه 2009 17:06
گردن کلفتى دوباره افراطيون با حاميان کروبى و موسوى

سایت مشارکتی حامی خاتمی ضمن رد گم کنی، سایر اصلاح طلبان را متهم کرد که تحت لوای خیرخواهانه لزوم حضور یک نامزد اصلاح طلب، دنبال انحصارطلبی و حذف خاتمی هستند! یاری نیوز (خاتمی نیوز) بی آنکه به شعار معروف احزاب دوقلو (سازمان مجاهدین و حزب مشارکت) مبنی بر «یا خاتمی یا هیچ کس» و فشار […]

سایت مشارکتی حامی خاتمی ضمن رد گم کنی، سایر اصلاح طلبان را متهم کرد که تحت لوای خیرخواهانه لزوم حضور یک نامزد اصلاح طلب، دنبال انحصارطلبی و حذف خاتمی هستند!
یاری نیوز (خاتمی نیوز) بی آنکه به شعار معروف احزاب دوقلو (سازمان مجاهدین و حزب مشارکت) مبنی بر «یا خاتمی یا هیچ کس» و فشار آنها به کروبی و موسوی برای انصراف به نفع خاتمی اشاره کند می نویسد: بعضی ها در لوای خیرخواهی خواستار حضور یک نامزد از جانب اصلاح طلبان در انتخابات بودند اما این اظهارنظرها در بطن خود هدفی جز انحصارطلبی و وادارساختن اصلاح طلبان به پذیرش اصل منسوخ «همه با من» نداشت.
این سایت مشارکتی با ادعای اینکه هیچ یک از نامزدهای اصلاح طلب به جز خاتمی حداقلی از اقبال را در بدنه جریان اصلاحات ندارند، می نویسد: آیا اساسا می توان شکاف های موجود در طیف های مختلف جریان اصلاحات را به بهانه وحدت نادیده گرفت؟
مدعیان اصلاح طلبی به ویژه اعضای مشارکت و سازمان مجاهدین تا پیش از این در آسیب شناسی انتخابات سال 84 ادعا می کردند پراکندگی نامزدهای آنها باعث پراکندگی آرا و شکست در انتخابات شد اما اکنون که خاتمی تحت فشار روانی است تا به جبران ایثار کروبی در سال 76 و 80 بپردازد یا به نفع میرحسین موسوی که حساسیت کمتری نسبت به وی در نظام وجود دارد و امکان اجماع اصلاح طلبان بر سر وی بیشتر است، کنار برود، «یاری نیوز» خلاف ادعای چند سال گذشته اصلاح طلبان را مطرح می کند و می نویسد:
«چه کسی می تواند ادعا کند کیفیت آرای دکتر معین که با طرح رادیکال ترین شعارها و دغدغه های سیاسی به میدان آمده بود با کیفیت آرای کروبی و مهرعلیزاده برابر بود؟ چند درصد افرادی که به دکتر معین رای دادند، می توانستند در صورت غیبت او در انتخابات به دو گزینه دیگر اصلاح طلب رای دهند؟ قصد صدور حکم کلی نیست اما به گمان نویسنده که خود در جریان ریز مسائل و تحولات انتخابات 84 بود، این درصد، درصد واقعا ناچیزی است. از سوی دیگر آیا واقعا می توان تمام یا حتی اکثر آرای آقای هاشمی رفسنجانی در دور نخست انتخابات نهم را به سبد اصلاح طلبان ریخت که اکنون آرای او هم در این مجموعه محاسبه شده و به عنوان سندی در اثبات تحلیل یاد شده مورد استفاده قرار می گیرد؟»
یاری نیوز همچنین برخلاف واقعیات و براساس جنگ روانی افراطیون ادعا کرد: نامزدی میرحسین موسوی با قطعی شدن نامزدی خاتمی منتفی شده و سبد آرای کروبی و خاتمی هم با هم مشترک نیست… ضمن اینکه حضور همزمان خاتمی و کروبی می تواند یک وزن کشی تمام عیار در جریان اصلاح طلب باشد و یکبار برای همیشه به برخی ادعاهای بی پایان پایان دهد».
سایت اصلاحات اخیرا افراطیون مشارکت را متهم کرد که با انحصارطلبی و دعوت به وزن کشی باعث شکست همه اصلاح طلبان در انتخابات سال 84 شدند و پس از آن به جای اعتراف به شکست، دیگران را متهم به «مهندسی انتخابات» کردند!

کاروان طریق القدس

آرشیو