چهارشنبه 18 فوریه 2009 05:56
خاتمي : براي نابودي تفكر احمدي نژاد صلوات !

به گزارش سرويس دريافت خبر ايران ديپلماسي در ديدار سيد محمد خاتمي با اصلاح طلبان كرمانشاه فردي به نام سليماني مدير مسئول روزنامه آواي كرمانشاه در بين سخنراني خاتمي اعلام مي كند براي نابودي احمدي نژاد بلند صلوات بفرستيد !  بر اساس اين گزارش در ديدار سيد محمد خاتمي با اصلاح طلبان كرمانشاه فردي به […]

به گزارش سرويس دريافت خبر ايران ديپلماسي در ديدار سيد محمد خاتمي با اصلاح طلبان كرمانشاه فردي به نام سليماني مدير مسئول روزنامه آواي كرمانشاه در بين سخنراني خاتمي اعلام مي كند براي نابودي احمدي نژاد بلند صلوات بفرستيد ! 

بر اساس اين گزارش در ديدار سيد محمد خاتمي با اصلاح طلبان كرمانشاه فردي به نام سليماني مدير مسئول روزنامه آواي كرمانشاه در بين سخنراني خاتمي اعلام مي كند براي نابودي احمدي نژاد بلند صلوات بفرستيد.

افرادي كه در اين جلسه حضور داشتند با خنده صلوات مي فرستند. خاتمي با تأييد صحبت مديرمسئول گفت: نابودي فرد مهم نبوده و ما بايد كاري كنيم كه اين طرز تفكر نابود شود. حالا براي نابودي اين تفكر صلوات بفرستيد. 

کاروان طریق القدس

آرشیو