چهارشنبه 18 فوریه 2009 06:15
دکتر خرمشاد: تحکیم وحدت رسمیت دارد

محمد باقر خرمشاد در زمینه تکلیف انجمنهایی که پیش از این حامی طیف علامه تحکیم وحدت بودند، گفت: وقتی اتحادیه ای به دلیل تخلفاتی که صورت داده غیر قانونی اعلام می شود به معنی غیرقانونی شدن خود به خود انجمنها نیست. انجمنها از اتحادیه هویت نمی گیرند لذا وقتی اتحادیه ای لغو می شود اگر […]

محمد باقر خرمشاد در زمینه تکلیف انجمنهایی که پیش از این حامی طیف علامه تحکیم وحدت بودند، گفت: وقتی اتحادیه ای به دلیل تخلفاتی که صورت داده غیر قانونی اعلام می شود به معنی غیرقانونی شدن خود به خود انجمنها نیست. انجمنها از اتحادیه هویت نمی گیرند لذا وقتی اتحادیه ای لغو می شود اگر انجمنهایی که پیشتر عضو آن اتحادیه بوده اند حمایت از آن اتحادیه غیر قانونی را ادامه دهند آن گاه هیئت نظارت دانشگاه مربوطه مستند به این حمایت می تواند اقدام کند در غیر این صورت اگر این انجمنها خواستار ادامه فعالیت در چارچوب قوانین باشند می توانند با رعایت قوانین به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که انجمنها به حمایت و وابستگی به یک اتحادیه غیر قانونی استناد داشته باشند مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی تشکلهای اسلامی که در سالهای قبل به تصویب رسیده است با آنها برخورد می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به اینکه چه نوع حمایتی توسط یک انجمن از یک اتحادیه غیر قانونی می تواند زمینه ساز برخورد با آن باشد به مهر گفت: طبیعتا طبق روال متداولی که در فضای فعالیتهای سیاسی وجود دارد در صورتی که داعیه حمایت یک انجمن از اتحادیه ای غیر قانونی محرز شود با آن انجمن برخورد صورت می گیرد.

محمد باقر خرمشاد در ادامه با تاکید بر اینکه دیگر عنوان شدن طیفهای شیراز و علامه برای دفتر تحکیم وحدت محلی از اعراب ندارد، گفت: پاسخی که هیئت نظارت مرکزی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شکایت نامه دبیر طیف موسوم به شیراز داد مفهومش این است که وزارتخانه ها دفتر تحکیم وحدت را به رسمیت می شناسند و دفتر تحکیم وحدت کماکان وجود دارد.

بر طبق این گزارش، دبیر طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت چندی پیش در نامه ای به هیئت نظارت مرکزی وزارتخانه های علوم و بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت طیف علامه دفتر تحکیم وحدت شده بود. هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارتین علوم و بهداشت نیز در پاسخ به نامه وی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلام کرد.

محمد باقر خرمشاد در ادامه گفتگو با مهر افزود: وقتی تشکلی دو جریان داشته باشد و یک جریانش غیر قانونی اعلام شود و از طرفی نیز قرار باشد نام و تابلوی آن تشکل به طور رسمی باقی بماند عملا آنچه باقی می ماند حافظ و وارث ارزشها و سوابق و تاریخچه آن تشکل خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به اینکه اکنون با غیر قانونی اعلام شده طیف علامه دفتر تحکیم وحدت کدام مرجع قانونی متولی رسیدگی به تخلفات احتمالی اش است؟ گفت: مرجع رسیدگی به این تخلفات دیگر وزارت علوم نیست.

وی در توضیح بیشتر گفت: به طور کلی اتحادیه های تشکلهای دانشجویی پایه هایی در دانشگاههایی که عضویت آنها را پذیرفته اند، دارند. یعنی با عقبه ای که در دانشگاهها دارند به فعالیت خود ادامه می دهند. وقتی اتحادیه ای غیر قانونی اعلام می شود در عمل از نظر وزارت علوم دیگر عقبه ای در دانشگاهها ندارد و دیگر هیچ انجمنی نمی تواند عضو یک تشکل غیر قانونی باشد.

محمد باقر خرمشاد درباره اینکه از این پس چه کسی مسئول اطلاعیه هایی است که اتحادیه ای غیر قانونی مانند طیف علامه دفتر تحکیم وحدت ممکن است صادر کند، گفت: یک اتحادیه غیر قانونی دیگر وجود خارجی ندارد بنابراین در صورتی که خلافی از سوی آن در دانشگاهها سر بزند دستگاههای دیگری باید درباره آن تصمیم گیری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: آنچه به طور قانونی وزارت علوم می توانست انجام دهد رسیدگی به شکایتی رسمی علیه یک اتحادیه بود که در این زمینه جلسات متعددی برگزار و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد.

کاروان طریق القدس

آرشیو