چهارشنبه 18 فوریه 2009 10:26
تصويب نقشه جامع علمي به جلسه آينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي موكول شد

محمد رضا مخبر دزفولي در گفت‌وگو با فارس افزود: جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شب گذشته به رياست علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و با موضوع بررسي نقشه جامع علمي كشور تشكيل شد. وي ادامه داد: در اين جلسه مسئولين شوراي تخصصي نقشه جامع علمي كشور گزارش و توضيحات لازم در رابطه با نقشه […]

محمد رضا مخبر دزفولي در گفت‌وگو با فارس افزود: جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شب گذشته به رياست علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و با موضوع بررسي نقشه جامع علمي كشور تشكيل شد.
وي ادامه داد: در اين جلسه مسئولين شوراي تخصصي نقشه جامع علمي كشور گزارش و توضيحات لازم در رابطه با نقشه را ارائه كردند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان كرد:‌ بحث در مورد كم و كيف نقشه جامع علمي كشور و بررسي و تصويب آن به جلسه آينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي موكول شد.
به گزارش فارس، جلسه آينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي دو هفته ديگر تشكيل مي‌شود.

کاروان طریق القدس

آرشیو