دوشنبه 26 ژانویه 2009 14:04
نسخه چاپي ارسال به دوستان انتقاد عبدالله‌نوري از دستگيري متهمان “براندازي نرم”

بدالله نوري گفت: يك نظام مستقر هيچگاه خود را متزلزل معرفي نمي‌كند كه ممكن است در آن براندازي نرم و يا زبر اتفاق بي‌افتد. به گزارش خبرنگار “سرويس فضاي مجازي” باشگاه خبري فارس «توانا»، به نقل از پايگاه خبري حاميان عبدالله نوري “خرداد” وي در ديدارجمعي از فعالان دانشجويي دانشگاه‌هاي آزاد درباره انتخابات آمريكا گفت: […]

بدالله نوري گفت: يك نظام مستقر هيچگاه خود را متزلزل معرفي نمي‌كند كه ممكن است در آن براندازي نرم و يا زبر اتفاق بي‌افتد. به گزارش خبرنگار “سرويس فضاي مجازي” باشگاه خبري فارس «توانا»، به نقل از پايگاه خبري حاميان عبدالله نوري “خرداد” وي در ديدارجمعي از فعالان دانشجويي دانشگاه‌هاي آزاد درباره انتخابات آمريكا گفت: «جمهوري اسلامي از ابتدا از يك طرف اين‌گونه مي انديشيده است كه در منطقه و جهان مي تواند تاثير گذار و چه بسا الگو باشد و از سوي ديگر همواره آمريكا را به عنوان خطري بزرگ براي جامعه جهاني معرفي كرده است.
وي ادامه داد: به نظر من مسوولان كشور و نظام بايد با توجه به تحولي كه در آمريكا روي داده است كاري كنند كه از مخالفان خود، در جهت بسط و گسترش مباني فكري خود در سطح دنيا عقب نمانند و به تعبير معصوم، آنها در عمل به نيكي‌ها از شما سبقت نگيرند.»
وزير كشور دولت اصلاحات گفت: «تا چند دهه پيش آمريكا يكي از مراكز مهم برده داري بود به گونه اي كه باند هاي قاچاق انسان سياهان را با كشتي از آفريقا به اين كشور منتقل مي كردند و به عنوان برده به فروش مي رساندند و اربابان از آنها بيگاري مي كشيدند.
وي افزود: مرحله به مرحله محروميت ها و ممنوعيت ها حذف شد تا امروز كه شرايط در آمريكا به مرحله اي رسيده كه فردي از اقليت سياه پوست، مهاجر و مسلمان زاده بتواند به عنوان ريس جمهور آمريكا و به صورت ظاهر مقتدرترين فرد جهان انتخاب شود و در نهادينه كردن دموكراسي گوي سبقت را از تمامي كشورهاي پيشتاز دموكراسي نيز بربايد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتفاد از دستگيري افراد با اتهام «براندازي نرم» گفت: «براندازي در واقع مختص سيستم هايي است كه يا مستقر نيستند يا احساس استقرار نمي كنند و از اين بابت نگران اند و گرنه يك نظام مستقر هيچگاه خود را متزلزل معرفي نمي‌كند كه ممكن است در آن براندازي نرم و يا زبر اتفاق بيافتد».
کاروان طریق القدس

آرشیو