یکشنبه 01 فوریه 2009 05:30
سيلي تاريخي “اردوغان” بر چهره سياه صهيونيسم

براستي چرا اردوغان در جايگاه يک مسلمان سياستمدار و يک فرد مسوول در منطقه خاورميانه خطاب به سران رژيم صهيونيستي با تحکم گفت “شما آدمکش هستيد”

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه با ترک جلسه ميزگردي در اجلاس داووس پس از يک تنش لفظي با رييس رژيم صهيونيستي روز جمعه با استقبال هزاران تن از مردم ترکيه روبرو شد که به او به چشم يک قهرمان نگاه مي کنند.
روز پنجشنبه در اجلاس اخير مجمع اقتصاد جهاني، اردوغان در ميز گردي به اظهارات رييس رژيم صهيونيستي عليه حماس به شدت اعتراض کرد و اين درگيري لفظي به جايي رسيد که اردوغان به شيمون پرز رييس رژيم اشغالگر قدس گفت: « شما آدمکش هستيد» و سپس از اين جلسه خارج شد.
هزاران تن از شهروندان ترک در فرودگاه استانبول به استقبال اردوغان رفتند و او را در موضعگيري با رژيم صهيونيستي ستودند.
جمعيت حاضر در فرودگاه استانبول با ديدن اردوغان نخست وزير ترکيه و ليدر حزب اسلامي عدالت و توسعه ، فرياد زدند: « ما به تو افتخار مي کنيم و هميشه در کنارت خواهيم بود.»
آري اردوغان کاري کرد کارستان و پيش بيني نشده ولي ممکن و داراي ابعاد بزرگ در منطقه . درس او به اعراب بي غيرت منطقه در سينه تاريخ محفوظ خواهد ماند و موضع آشتي ناپذير او با رژيم جنايتکار صهيونيستي که همچو آتش در زير خاکستر با يک حرکت قهرآميز آشکار شد ، نشان داد که چه کساني مسلمان تر از اعراب بي غيرت منطقه هستند.
همانطور که انتظار مي رفت تصميم آقاي اردوغان در ترک جلسه ميزگرد با حضور شيمون پرز از طرف رسانه هاي مختلف کشور ترکيه نيز به شدت مورد حمايت قرار گرفته است.
رسانه هاي خبري و روزنامه ها ي ترک به حمايت از حرکت انقلابي اردوغان و به موضعگيري شجاعانه و حق طلبانه او پرداختند و نوشتند که « درس عالي اردوغان به شيمون پرز » بعنوان يک « سيلي تاريخي» در خاطره جهان ماندگار خواهد بود.
نخست وزير ترکيه در ديدار مردم کشورش با اعتماد به نفس تاکيد کرد که:« ما بر مسند خود محکم خواهيم ايستاد . ما استحکام به خرج داده ايم و در اين موضع باقي خواهيم ماند چرا که اين همان چيزي است که مردم ترکيه انتظار دارند.»
بنظر مردم ترکيه اردوغان درست عمل کرده است. ترک ها از حرکت نخست وزيرشان در داووس حمايت مي کنند . براي آنان اين مساله که درباره آنچه در غزه مي گذرد صحبت شود مساله بسيار مهمي است چرا که جهان در اين باره ساکت مانده است. به نظر آنان اردوغان کار درستي کرده و واقعيت را بيان نموده است.»
خروج اردوغان از جلسه مذاکره با شيمون پرز در نتيجه به اوج رسيدن انتقادهايي است که ترکيه نسبت به تهاجم و عملکرد رژيم صهيونيستي در نوار غزه داشته است. اردوغان چند روز پيش عمليات تهاجمي به نوار غزه از سوي رژيم اشغالگر قدس را محکوم کرده بود و آن را « جنايت عليه بشريت» خوانده بود. او هم چنين خواستار معلق کردن عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد شده بود.
ترکيه علي رغم روابط ديپلماتيک با رژيم صهيونيستي ، « جنايت اوعليه بشريت» را تاب نياورده و محکوم کرده و با برخورد ي ديپلماتيک و عرفي ، جامعه مسخ شده جهاني را نيز در بهت فرو برده است.
تحليل گران معتقدند ، برخوردي اينگونه با رژيم صهيونيستي از لحاظ انظار عمومي در ترکيه و جهان اسلام موضع گيري جديدي محسوب مي شود و اردوغان نيز پيام آور و نويد دهنده صلحي با اقتدار در خاورميانه خواهد بود.
در پايان نبايد فراموش کرد که سيلي تاريخي اردوغان بر چهره سياه صهيونيزم نيز دستاورد مهم انقلاب اسلامي است که آنچنان در باور ملتهاي منطقه بروز کرده است که مدير ارشد اجرايي نظام لائيک ترکيه نيز امروز بر خلاف پيشينه آتاتورکي اين نظام پنجه در پنجه صههيونيزم مي افکند.
کاروان طریق القدس

آرشیو