شنبه 21 فوریه 2009 05:13
همسر شهيد رجايي:جاذبه و دافعه خاتمي بايد متعادل باشد

عاتقه صديقي، همسر شهيد رجايي در دومين كنگره سراسري انجمن اسلامي معملان ايران طي سخناني و در خصوص تجليلي كه از وي شده بود با انتقاد شديد از اين تجليل و هديه‌اي كه توسط سيدمحمدخاتمي به او تقديم شد، اظهار داشت: امام خميني (ره) همواره مي‌گفتند ما براي انقلاب چه كرديم و آن طور جوانها […]

عاتقه صديقي، همسر شهيد رجايي در دومين كنگره سراسري انجمن اسلامي معملان ايران طي سخناني و در خصوص تجليلي كه از وي شده بود با انتقاد شديد از اين تجليل و هديه‌اي كه توسط سيدمحمدخاتمي به او تقديم شد، اظهار داشت: امام خميني (ره) همواره مي‌گفتند ما براي انقلاب چه كرديم و آن طور جوانها شيفته شهادت بودند و سر از پا نمي‌شناختند، چرا امروز اين اتفاق‌ها نمي‌افتد، براي اين است كه محتوا تهي شده و ما فقط به شكل پرداخته‌ايم.
وي ادامه داد: امام به دنبال بالا بردن سطح كمالات انساني بود و طالب رشد انسان‌ها بودند، امام همه را دعوت به خدا مي‌كردند ولي ما امروز مي‌بينيم كه همه دعوت به خود مي‌شوند، هديه دادن به صورت صوري كوچك كردن ديگران و آقايي كردن خود از ديد من است.
صديقي تاكيد كرد: تشويق سطوح پايين را رد نمي‌كنم زيرا هديه را نبايد رد كرد، ولي آدمي را كه نبايد تعريف و تمجيد كرد، زيرا تعريف و تجليل كردن از كسي هم تجليل شونده را خراب مي كند و هم تجليل‌كننده خراب مي‌شود واين جنبه چاپلوسي هم پيدا مي‌كند.
وي تصريح كرد: حداقل تعريف وتجليل اين است كه تجليل‌شونده خوشش بيايد ولي اين انسان را خراب مي‌كند.
صديقي با اشاره به ضرب‌المثلي تاكيد كرد: به قول قديمي‌ها كسي كه از انسان تعريف و تجليل مي‌كند بايد خاك روي صورت او پاشيد.
وي خاطرنشان كرد: برادران به من گفتند كه يك حمايتي از خاتمي در سخنانم داشته باشم و موضع خودم را در رابطه با خاتمي معلوم كنم ولي يكي از گرفتاري‌هاي ما با خاتمي همين ملاحظه‌كاريها است.
همسر شهيد رجايي يادآورشد: اگر ملاحظه‌ي انسان‌ها به موقع نباشد مساله ساز مي‌شود و بر همين حساب است كه در اسلام اگر گذشت و بخشش روي حساب و كتاب، دقيق و مناسب نباشد اثر سو‌ء دارد.
وي ادامه داد: بنده هنوز نسبت به خاتمي ارادت دارم، جاذبه او ازدافعه‌اش بيشتر است همين جاذبه قوي باعث شده وقتي در راس هرم قرار مي‌گيرد موقعيت حساس پيدا كند و همين مسئله ساز مي‌شود به اين معنا كه از عمل خاتمي مي‌توان متوجه موضع وجهت گيري او شد.
صديقي عنوان كرد:‌ خاتمي بايد جاذبه ودافعه خود را در مسائل سياسي، اجتماعي و مسائل گوناگون مشخص كند و ببيند اطرافش را چه كساني گرفته است.ما نمي توانيم بگوييم كه آقاي خاتمي بيا رئيس جمهور شو و اينكه ما مي گوييم انجام بده.
وي در خصوص برخوردهاي احمدي‌نژاد با افراد مختلف تصريح كرد: احمدي‌نژاد وقتي متوجه مي‌شود كه كسي مطابق با سليقه او نيست، و همفكر او نيست به راحتي او را از سمتش عزل مي‌كند و مي‌گويد شما به درد من نمي‌خوريد.
همسر شهيد رجايي در پايان گفت: انتظاري كه ما از خاتمي داريم اين است كه جاذبه و دافعه متعادل، متناسب و به اندازه داشته باشد، فقط ملاحظه خدا را بايد كرد نه بنده‌هاي او را، ملاحظه‌كاري در سطوح بالا مشكل‌آفرين است.

کاروان طریق القدس

آرشیو