شنبه 21 فوریه 2009 10:35
مجيري: عزت و افتخار دانشجويان ايراني مرهون خون شهداست

مجيد مجيري دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان در گفتگو با خبرگزاري فارس، در خصوص تدفين شهدا در دانشگاه اميركبير تهران گفت: حضور و تدفين شهدا در دانشگاه ها به ما متذكر مي‌شود كه در برابر انقلاب و كشور وظايفي داريم و اگر در گذشته نه چندان دور كساني بودند كه در جبهه مسلحانه به جهاد […]

مجيد مجيري دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان در گفتگو با خبرگزاري فارس، در خصوص تدفين شهدا در دانشگاه اميركبير تهران گفت: حضور و تدفين شهدا در دانشگاه ها به ما متذكر مي‌شود كه در برابر انقلاب و كشور وظايفي داريم و اگر در گذشته نه چندان دور كساني بودند كه در جبهه مسلحانه به جهاد عليه دشمن پرداختند، ما نيز هم‌اكنون بايد در جبهه علمي و فرهنگي ادامه دهنده راه اين عزيزان باشيم.
اين فعال دانشجويي تاكيد كرد: وقتي دانشجو مزار اين شهيدان را مي‌‌بيند به اين فكر مي‌افتد كه بايد راه اين شهيدان را ادامه دهد كه نتيجه اين تفكر گسترش مرز هاي علمي و فرهنگي كشور است.
دبير سياسي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان اظهار داشت: در اين بين افراد قليلي كه اهدافشان بر همگان معلوم است سعي در مخالفت با اين قضيه دارند و قصد دارند فضاي دانشگاه هاي ما را به سمتي كه خودشان مي‌خواهند ببرند ولي بايد بدانند كه دانشجويان ما اين افراد را به خوبي شناسايي كرده و بازيچه دست اين عده نخواهند شد

کاروان طریق القدس

آرشیو