شنبه 21 فوریه 2009 10:41
منتظري: حضور شهدا به تحقق دانشگاه اسلامي كمك مي‌كند

مجتبي منتظري سخنگوي سازمان اسلامي دانشجويان در گفتگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تدفين شهدا در دانشگاه اميركبير گفت: در حال حاضر ظرفيت براي كار فرهنگي و ديني در دانشگاه‌هاي ما بالا است و تدفين شهداي گمنام در دانشگاه‌ها فضا را معنوي و به تحقق دانشگاه اسلامي كمك مي‌كند. وي تاكيد كرد: بايد براي […]

مجتبي منتظري سخنگوي سازمان اسلامي دانشجويان در گفتگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تدفين شهدا در دانشگاه اميركبير گفت: در حال حاضر ظرفيت براي كار فرهنگي و ديني در دانشگاه‌هاي ما بالا است و تدفين شهداي گمنام در دانشگاه‌ها فضا را معنوي و به تحقق دانشگاه اسلامي كمك مي‌كند.
وي تاكيد كرد: بايد براي توليد علم و ترويج نهضت نرم افزاري در فضاي دانشجويي گفتمان ايثارگري و روحيه جهادي را تقويت كرد و اين امر با تدفين شهدا در محيط دانشگاه قوت مي‌گيرد.
اين فعال دانشجويي گفت: متاسفانه عده‌اي قليل خواستار عدم تحقق اين موضوع هستند و به دنبال ايجاد فضاي منفعل و غير ديني در دانشگاه ها مي باشند.
منتظري در پايان تاكيد كرد: تشكل‌هاي دانشجويي خواستار تدفين شهدا در تمامي دانشگاه‌ها هستند.

کاروان طریق القدس

آرشیو