شنبه 21 فوریه 2009 11:01
حجت الاسلام میراحمدی : امروز احساس نیاز به شهدا بیشتر شده است.

حجت الاسلام میراحمدی مسئول نهاد دانشگاه صنعتی امیرکبیردر جمع نمازگزاران مسجد این دانشگاه : ما روزهایی که بر روی دستانمان بدن های پاک شهدا را تشییع می کردیم، در همین دانشگاه 93 شهید داشته ایم و امروز که ما از شهدا فاصله گرفته ایم، به همین خاطر احساس نیاز به شهدا بیشتر شده است. ایشان در […]

حجت الاسلام میراحمدی مسئول نهاد دانشگاه صنعتی امیرکبیردر جمع نمازگزاران مسجد این دانشگاه : ما روزهایی که بر روی دستانمان بدن های پاک شهدا را تشییع می کردیم، در همین دانشگاه 93 شهید داشته ایم و امروز که ما از شهدا فاصله گرفته ایم، به همین خاطر احساس نیاز به شهدا بیشتر شده است.

ایشان در ادامه گفتند: شهدا متعلق  به هیچ گروه و جناحی نیست، شهید مظهر قدرت کشور است و هیچ گروهی نیست که نسبت به پاکباختگان ادای دین نکند و آنها را در قلب کشور خودش و نه در گورستان هابلکه در بهترین نقطه شهر دفن نکند.وقتی ما به این آینه نگاه نگاه می کنیم خجالت می کشیم، چرا که از آنها فاصله گرفته ایم.

میر احمدی با اظهار خوشوقتی از اینکه کسی در این دانشگاه و کشور با شهید مخالفت ندارد و برخی ها مخالفتشان با استفاده ابزاری از شهداست، تصریح کرد: اما دغدغه ای داشتیم نسبت به یک مسئله، نباید صورت مسئله را پاک کنیم و باید بحث حضور شهید در دانشگاه ها را محور وحدت و انسجام قرار دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه راه های تکریم شهدا متفاوت است و هرکس از راهی که می تواند باید به تکریم، تجلیل و احیای نام و راه و روش آنها اقدام کند، اضافه کرد: البته که باید به محتوا هم علاوه بر صورت پرداخت، هم راه شهید را باید طی کنیم و هم خودش و مزارش را مورد احترام قرار دهیم.  

کاروان طریق القدس

آرشیو