یکشنبه 22 فوریه 2009 12:12
دکتر رهایی : تجلیل از شهدا، کمترین کار در مقابل از خودگذشتی و افتخارآفرینی این انسان های بزرگ است.

رییس دانشگاه امیرکبیر در پیامی به مناسبت تشییع پیکر شهدای گمنام در دانشگاه اظهار داشتند: بی گمان تجلیل از شهدا، کمترین کار در مقابل از خودگذشتگی و افتخار آفرینی این انسان های بزرگ است و امیدوارم استقبال از این پیکرهای مطهر در دانشگاه که همانا تکریم فرهنگ ایثار و جوانمردی و صیانت از ارزش های والای […]

رییس دانشگاه امیرکبیر در پیامی به مناسبت تشییع پیکر شهدای گمنام در دانشگاه اظهار داشتند: بی گمان تجلیل از شهدا، کمترین کار در مقابل از خودگذشتگی و افتخار آفرینی این انسان های بزرگ است و امیدوارم استقبال از این پیکرهای مطهر در دانشگاه که همانا تکریم فرهنگ ایثار و جوانمردی و صیانت از ارزش های والای اسلامی است تاثیر مثبتی در فضای دانشگاه بگذارد چرا که مظهر خوبی، ایثار، مهر، صفا و برادری هستند و مایه مباهات خواهد بود که حضورشان در دانشگاه علاوه براحساس کرامت برای دانشگاهیان عزیز، فضای دانشگاه را پویا کرده و سر زندگی را به دانشگاه اهدا کند.

کاروان طریق القدس

آرشیو