یکشنبه 22 فوریه 2009 12:23
رييس دانشگاه اميرکبير:رابطه دولت با دانشگاه واقعي است

دکتر عليرضا رهايي،رييس دانشگاه امير کبير با واقعي و اجرايي توصيف کردن رابطه ميان دولت نهم با محيط هاي آموزشي و دانشگاهي کشور اظهار اميدواري کرد که اين رابطه روز به روز گسترده تر شود. “دکتر عليرضا رهايي” ،رييس دانشگاه امير کبير که در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا سخن مي گفت ضمن اعلام اين […]

دکتر عليرضا رهايي،رييس دانشگاه امير کبير با واقعي و اجرايي توصيف کردن رابطه ميان دولت نهم با محيط هاي آموزشي و دانشگاهي کشور اظهار اميدواري کرد که اين رابطه روز به روز گسترده تر شود.

“دکتر عليرضا رهايي” ،رييس دانشگاه امير کبير که در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا سخن مي گفت ضمن اعلام اين مطلب افزود: «پيوندي که در طول دوره دولت نهم بين بخش هاي اجرايي دولت و دانشگاه ها برقرار شده، منجر شد بسياري از ديدگاه ها، انديشه ها و ايده ها نه به صورت شعار و تبليغاتي بلکه در غالب يک بستر واقعي و اجرايي و در ارتباط با حرکت هاي اجرايي نظام به کار گرفته شود.»

به گفته دکتر رهايي، « اين پيوند روزبه روز در حال گسترده تر شدن است والان تا به حدي شکوفا شده و در حال توسعه است. اين به اين معناست که تخصص بسياري از برگزيدگان جامعه در ارتباط با انجام فعاليت هاي اجرايي نظام دارد به کار گرفته مي شود.»

رييس دانشگاه امير کبير همچنين بر نقش دولت نهم در زمينه کارآفرين پروري در دانشگاه هاي کشور تاکيد کرد و گفت: «اتفاقي که در زمان دولت نهم و در چند سال اخير در سطح دانشگاه ها و در کنار مراکز کارآفريني افتاد، توسعه مراکز رشد است. به طوري که در حال حاضر دانشگاه ها با امکاناتي که دارند حقيقتا در مسير نياز واقعي و نه کاذب در حال حرکت هستند.»

رهايي با تقسيم بندي مراکز دانشگاهي کشور به دو دسته دانشگاه هاي جديد تر و قديمي تر توضيح داد که برخي از دانشگاه ها که يک مقدار جديدالتاسيس تر هستند در حال حاضر بيشتر در راستاي توليد انبوه در سطح کارشناسي براي رفع نيازهاي مقطعي و با حجم زياد جهت گيري مي کنند. به عبارت ديگر اين دسته از دانشگا ه ها بيشتر آموزش محور هستند که بيشتر توانمندي ها و ظرفيت هايشان را به توسعه آموزش به ويژه در سطح کارشناسي معطوف مي کنند.

وي در ادامه افزود” «اما دسته اي ديگر از دانشگاه ها که قدمتي بيشتر دارند و در آنها سطح آموزشي عالي ارزش دارند، پژوهش محور هستند. اين دانشگاه ها بايد هدفشان را به سمت توسعه و تحصيلات تکميلي و نيز دنبال کردن مباحث تحقيقاتي چه به صورت بنيادي و چه به صورت کار ترسيم کنند.»

رهايي در همين راستا به وضعيت علمي- پژوهشي دانشگاه امير کبير اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر در دانشگاه اميرکبير معادل 15 دانشکده تقريبا 15 واحد پژوهشي تحقيقاتي تاسيس کرده ايم و به سمت يک سري پروژه هاي بزرگ که مي توانند تخصص هاي مختلفي را به کار بگيرند، مي رويم.»

وي ضمن اظهار رضايت از اين وضعيت افزود: «خوشبختانه طي اين چند سال پروژه هاي بزرگي هم از طرف مراکز و نهادهاي مختلف به دانشگاه ارجاع داده شده که در انجام آن ها هم موفقيت هاي خيلي خوبي داشته ايم.»

رهايي با برشمردن يک اشکال ساختاري در نظام دانشگاهي کشور ادامه داد: «ما يک اشکال ساختاري داريم و آن اين است که دانشگاه ها هميشه منتظر هستند تا دولت بودجه اي را اختصاص دهد تا آن ها بتواند امکانات و تجهيزات لازم را جهت انجام امور پژوهشي خود تهيه کنند.»

وي افزود: «برآورده کردن اين انتظار هيچ گاه حد مطلوبي نداشته است چرا که دولت هم يک امکانات محدودي دارد که بايد نيازهاي بسياري را پاسخگو باشد.

به اعتقاد رهايي، «نياز به يک نگرش جديد و يک تحول است که هم مراکز عالي و هم سيستم سياست گذاري در آن سهيم باشند.»
رييس دانشگاه امير کبير در ادامه گفت: «کمکي که سيستم سياست گذاري و دولت مي تواند در اين زمينه انجام دهد اين است که با حرکتي صنايع را ملزم کند تا براي سفارش کار به سمت دانشگاه ها بروند. از طرف ديگر دانشگاه هم بايد با يک برنامه ريزي و زمان بندي صحيح و با تجهيزاتي که فراهم مي شود، يک مقدار خود را از نظر سازماني وسيستمي با نيازهاي صنايع تطبيق دهد تا بتواند با کيفيت مطلوب به آن نيازها پاسخگو باشد.»

وي همچنين ياآوري کرد که ملزم نمودن وزارتخانه ها و ارگان هاي دولتي به منظور اختصاص حداقل از 1 تا 4 درصد بودجه خود به امر تحقيقات از جمله خدمات ماندگار دولت نهم است.

به گفته رهايي ، يکي از بزرگترين خدماتي که در دوره فعلي انجام گرفت اين بود که ارگان هاي و بخش هاي اجرايي چه آنهايي که به امر پژوهش علاقمندند و چه آنهايي که علاقمند نيستندد، به اين سمت کشيده شدند.

کاروان طریق القدس

آرشیو