یکشنبه 22 فوریه 2009 12:41
مردم قطعاً به خاطر شام و ناهار به استقبال احمدي نژاد نيامده بودند

علي اكبر اوليا عضو فراكسيون اقليت مجلس در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص استقبال گسترده مردم يزد از احمدي نژاد گفت: استقبال مردم از احمدي نژاد خوب بود ولي گله ما اين است كه اين سفر ها بايد بي پيرايه باشد و افكار دولتي فراتر از آنچه كه وظيفه و […]

علي اكبر اوليا عضو فراكسيون اقليت مجلس در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص استقبال گسترده مردم يزد از احمدي نژاد گفت: استقبال مردم از احمدي نژاد خوب بود ولي گله ما اين است كه اين سفر ها بايد بي پيرايه باشد و افكار دولتي فراتر از آنچه كه وظيفه و اختياراتشان است وارد نشوند.
اوليا افزود: اينكه افراد ازجاهاي مختلف حضور پيدا كردند به نوعي سازماندهي شده بودكه از نظر قانوني اين هزينه كردن ها از بودجه دولت سابقه نداشته است.
نماينده مردم يزد در مجلس گفت: مشخص نيست كه دولت با چه هدفي چنين اقدامي را انجام داده است و دستگاه هاي دولتي قانوناً و شرعاً نبايد وارد چنين مسائلي شوند ولي در مجموع جمعيت خوب بود.
اوليا اضافه كرد: مردم قطعاً به خاطر شام و ناهار نيامده بودند و همه موظف به احترام نسبت به رئيس جمهور هستند ولي سازماندهي مردم و پذيرايي آن ها از دولت جاي بحث است.
وي گفت: برنامه ريزي دولت كه از شهرستان هاي مختلف اتوبوس بياورند غير طبيعي و غير قابل قبول است.
عضو فراكسيون اقليت تصريح كرد: قطعاً استقبال مردم ازخاتمي هم كمتر از احمدي نژاد نيست.
وي در پايان خاطر نشان كرد: احمدي نژاد رئيس جمهور است و همه بايد به وي احترام بگذارند و در يزد هم برخي به اين دليل كه احمدي نژاد رئيس جمهور كشور است آمده بودند و عده اي نيز از مشتاقان و علاقه مندان به وي بودند.

کاروان طریق القدس

آرشیو