چهارشنبه 25 فوریه 2009 05:16
دانشجويان بي‌صبرانه در انتظار شهدا هستند

پلا‌كارد‌هاي ستاد استقبال از شهدا در جايگاه دانشگاه نصب شده است و اعضاي ستاد ميان دانشجويان چفيه و سربند توزيع مي‌كنند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، عكس شهداي كارمند و دانشجويان دانشگاه اميركبير به عنوان قافله‌سالاران ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در كنارت طوماري از درد و دل‌هاي دانشجويان دانشگاه به منظور خوشامدگويي به شهدا مسير […]

پلا‌كارد‌هاي ستاد استقبال از شهدا در جايگاه دانشگاه نصب شده است و اعضاي ستاد ميان دانشجويان چفيه و سربند توزيع مي‌كنند.

بنابر گزارش خبرگزاری فارس، عكس شهداي كارمند و دانشجويان دانشگاه اميركبير به عنوان قافله‌سالاران ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در كنارت طوماري از درد و دل‌هاي دانشجويان دانشگاه به منظور خوشامدگويي به شهدا مسير استقبال را مزين كرده است.
عبارت‌هاي «خوشامدي كه خوش‌آمد مزار آمدنت/ هزار جان گرامي فداي هر قدمت»، «شهادت يك انتخاب است نه يك اتفاق»، «اگر مقصد پرواز است قفس ويران بهتر» از جمله دست‌نوشته‌هاي دانشجويان دانشگاه امير كبير است كه بر طومار نقش بسته است.
اينجا دانشجويان بي‌صبرانه در انتظارند تا مهماناني را پذيرا باشند. ميهماناني كه قرار است از امروز كلاس درس ايثار و شهادت در دانشگاه برگزار كنند. كلاس از خودگذشتگي و فداكاري.

کاروان طریق القدس

آرشیو