چهارشنبه 25 فوریه 2009 09:59
دفاع محسن آرمين از اظهارات اخير آغاجري در منزل عبدالله نوري

به گزارش خبرگزاري فارس، دو‌شنبه شب مراسمي به‌مناسبت رحلت پيامبر اكرم(ص) با حضور حدود 50 نفر در دفتر سازمان مجاهدين انقلاب برگزار شد كه محسن آرمين سخنگوي اين سازمان به جاي آغاجري در حضور اين تعداد به سخنراني درباره “پيامبر از ديدگاه قرآن ” پرداخت. ضمن اينكه گفتگوهاي سياسي نيز در پايان اين جلسه بين […]

به گزارش خبرگزاري فارس، دو‌شنبه شب مراسمي به‌مناسبت رحلت پيامبر اكرم(ص) با حضور حدود 50 نفر در دفتر سازمان مجاهدين انقلاب برگزار شد كه محسن آرمين سخنگوي اين سازمان به جاي آغاجري در حضور اين تعداد به سخنراني درباره “پيامبر از ديدگاه قرآن ” پرداخت. ضمن اينكه گفتگوهاي سياسي نيز در پايان اين جلسه بين محسن آرمين و افراد حاضر در اين مراسم جريان داشت.
محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين در پايان اين جلسه در گفتگو با برخي حاضرين در خصوص حضور ميرحسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري دهم گفت: بعيد مي‌دانم كه ايشان در انتخابات كانديدا شود.
يكي از افراد حاضر در اين جلسه كه از سخنان اخير آغاجري در منزل عبدالله نوري دفاع مي‌كرد، در عين حال از آرمين خواست تا به آغاجري توصيه كند تا زمان انتخابات در هيچ مراسمي سخنراني نكند، كه آرمين در پاسخ به وي گفت: بنده نيز معتقدم كه سخنان آغاجري بسيار درست بوده است و جامعه بر روي او حساس شده است.
آرمين همچنين درخصوص نحوه تبليغات خاتمي در انتخابات رياست جمهوري دهم گفت: ما بايد از ظرفيت‌هاي ديگري جدا از روزنامه و رسانه استفاده كنيم؛ چراكه ديگر روزنامه به درد روستاها نمي‌خورد و بايد موج سخنراني را در سراسر كشور را‌ه‌اندازي كنيم.
اين گزارش حاكيست محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب دوشنبه شب در سخنراني خود با اشاره به نحوه آشنايي با شرايط صدر اسلام گفت: متاسفانه متفكران ما براي توصيف شرايط صدر اسلام به كمترين چيزي كه توجه مي‌كنند رجوع به قرآن است؛ در حالي كه قرآن سند معتبري است كه مي‌توان اطلاعات دقيقي از شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي دوران صدر اسلام را از آن كسب كرد.
وي افزود: اگر مي‌خواهيم شرايط صدر اسلام را به خوبي بشناسيم چيزي جز آيات قرآن نمي‌تواند در اين راستا به ما كمك كند و در خصوص مواضع پيامبر و تعامل وي با شرايط آن زمان نيز قرآن سند مهم و دقيقي است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به سيره پيامبر(ص) گفت: راه و روش او معتدل بود و از افراط و تفريط دوري مي‌كرد و از سنت و روش او صحيح و هدايتگر بود و سخن او نيز روشنگر حق از باطل بود و قضاوت او نيز عادلانه بود.
آرمين افزود: پيامبر اكرم به رغم مقام بالا و فاصله زيادي كه با ديگران داشت اهل مشورت و نه استبداد بود و قرآن مي‌فرمايد با مردم مشورت كن كه چنين آيه‌اي پس از جنگ احد نازل شد كه پيامبر براي جنگ با دشمنان در داخل شهر يا خارج از آن با مردم مشورت كرد.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب با بيان اينكه نتيجه جنگ احد كه حاصل مشورت پيامبر با مردم بود چيزي جز شكست نبود، گفت: نتيجه جنگ احد شكست مسلمانان بود و اين شكست مي‌توانست فرصت مناسبي براي پيامبر باشد تا به اقتدار خود اضافه كند و مشورت را از دستور كار خود خارج كند، اما پيامبر چنين كاري نكرد.
آرمين با اشاره به اينكه امروز در جامعه مشورت وجود ندارد، گفت:‌ برداشتي كه امروز از مسئله مشورت مي‌شود اين است كه مشورت براي رشد ديگران است و دليلي ندارد كه به مشورت با آنها حتما عمل شود و مشاهده مي‌كنيم كه با اين حرف به كلي زيرآب مشورت زده مي‌شود و نتيجه آن وضعيتي مي‌شود كه ما امروز دچار آن هستيم و هيچ نظم قانوني و مشورتي وجود ندارد كه اين در واقع قرائت استبدادي از نظام سياسي به نام دين است.

کاروان طریق القدس

آرشیو