چهارشنبه 25 فوریه 2009 13:02
تهديد عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان به دليل انتقاد از سخنان شبستري

مهدي حق‌شناس عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان و دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده رياضي اين دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به سخنان اخير محمد مجتهد شبستري در دانشگاه صنعتي اصفهان، اظهار داشت: به دليل اعلام انزجار از سخنان شبستري و صدور بيانيه در بيان […]

مهدي حق‌شناس عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان و دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده رياضي اين دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به سخنان اخير محمد مجتهد شبستري در دانشگاه صنعتي اصفهان، اظهار داشت: به دليل اعلام انزجار از سخنان شبستري و صدور بيانيه در بيان مخالفت با توهين شبستري به ساحت مقدس پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت، از سوي افراد منتسب به انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان كه اجراي اين برنامه را برعهده داشتند به شدت تهديد شدم.
وي ادامه داد: در كشوري كه مردان و زنانش با نام امام حسين(ع) انقلاب كردند، بسيار درد آور است كه به خاطر واكنش و موضع گيري در برابر توهين به اهل بيت(ع)، تهديد شويم.
کاروان طریق القدس

آرشیو