چهارشنبه 25 فوریه 2009 13:25
سكوت سردمداران دوم خرداد در مقابل امثال شبستري‌ شرم‌آور است

هادي شهبازي دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، درباره سخنان موهن شبستري اظهار داشت: سخنان اين روشنفكر دوم خردادي ناشي از انحراف ديني اعتقادي در اردوگاه دوم خرداد بود و چهره واقعي اين جريان را بيش از پيش براي مردم نمايان كرد. وي ادامه داد: دانشجويان خواستار برخورد صريح […]

هادي شهبازي دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، درباره سخنان موهن شبستري اظهار داشت: سخنان اين روشنفكر دوم خردادي ناشي از انحراف ديني اعتقادي در اردوگاه دوم خرداد بود و چهره واقعي اين جريان را بيش از پيش براي مردم نمايان كرد.
وي ادامه داد: دانشجويان خواستار برخورد صريح و شفاف سردمداران دوم خردادي‌ با امثال شبستري‌ها بوده و در راه مطالبه اين خواسته خود سكوت نخواهند كرد.
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به صحبت‌هاي اخير ليلاز در دفاع از آغاجري مبني بر اينكه سخنراني‌هاي خوشمزه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات آغاز مي‌شود، گفت: بصيرت دانشجويان در برخورد با اينگونه تفكرات و سخنراني‌ها منحرف، مردم را آگاه كرده و كام آنها را در رسيدن به اهدافشان تلخ خواهد كرد.
شهبازي در پايان خواستار برخورد مدعيان اصلاح‌طلبي با اين گونه افراد منحرف و بدعت‌گذار در دين شد و اظهار داشت: مردم و دانشجويان بايد با اين تفكرات ضد ديني برخورد كرده و جريان‌هاي سياسي حامي اينگونه افراد را از صحنه سياسي حذف كنند.
کاروان طریق القدس

آرشیو