جمعه 27 فوریه 2009 09:55
بازتاب تدفین شهدای دانشگاه در وبلاگ ها – قسمت اول

زرنگار- (طنز) 25 نفر را کشتند!!

امروز در دانشگاه امیرکبیر مراسم تدفین شهدا بود که لازم است چند نکته به اطلاعات عمومی شما افزوده شود.

۱. از کلیه نقاط کشور اتوبوس و هواپیما برای تهران جهت اعزام بسیجی ها ترتیب داده بودند.

۲. به همه بسیجی ها باتوم برقی و شمشیر سامورائی و پنجه بکس و سوزن و نانچیکو داده بودند تا مخالفان خودشان را ضرب و جرح کنند.

۳. طبق شواهد معتبر بسیجی ها ۲۵ نفر را کشتند و جنازه شان را بر سردر دانشگاه آویزان کردند تا درس عبرت بقیه شود.

۴. همچنین ۵۴۶ نفر از مخالفان بسیجی ها به علت درگیری با بسیج دچار مصدومیت شدید شدند و حال آن ها وخیم گزارش شده است.

۵. هر کدام از بسیجی ها ۸تا ۸تا غذا می گرفتند و با خود می بردند در حالیکه غذا به ۲۳۶۷۸۰۰ نفر از حاضرین نرسید.

۶. بسیجی ها یک دختر بدحجاب را از مویش آویزان کردند تا اینکه بر اثر کتک خوردن کشته شد.

۷. طبق شواهد بسیجی ها فقط برای غذا آمده بودند و تدفین شهدا نکته انحرافی قضیه بود.

۸. دم در ورودی هم افرادی که ریش نداشتند با خرید یک عدد ریش مصنوعی خود را به دار و دسته بسیجی ها اضافه کردند.

۹. آن ۵۴۶ نفری که مصدوم شده بودند نیز همه در بیمارستان مردند. زیرا بسیجی ها رفتند آن جا و همه آن ها را به رگبار بستند و یک نارنجک هم در اتاق تیم پزشکان انداختند و کلا بیمارستان با خاک یکسان شد.

۱۰. آخر هم خواستند که همه مردم تهران را بترکانند که با مخالفت عده ای دیگر دست از این کار کشیدند و گرنه هم اکنون جمعیت تهران از حالت کنونی به ۳۰۰ نفر کاهش پیدا می کرد و آن ۳۰۰ نفر هم همه بسیجی بودند.

منبع: وبلاگ زرنگار
کاروان طریق القدس

آرشیو