پنج‌شنبه 19 فوریه 2009 13:26
بدون شرح!

 

 مقایسه دو رئیس جمهور قبل

 

 

ارزشمداری

 

عدالت محوری

 

مهرورزی

 

مردم سالاری

 

اصولگرایی

کاروان طریق القدس

آرشیو