دوشنبه 23 فوریه 2009 05:53
دستور ساخت “کليپ” براي تخريب دولت

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، در حالي که چندي پيش جريان مذکور بر اساس تاکتيک ‍«فرار به جلو» از احتمال تخريب نامزد انتخاباتي خود ابراز نگراني کرده بود و متعاقب آن چند سناريوي مظلوم نمايانه را به طور ناشيانه به اجرا درآورد، اما خبرهاي دريافتي حاکي است گردانندگان ستاد انتخاباتي يک نامزد اصلاح طلب […]

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، در حالي که چندي پيش جريان مذکور بر اساس تاکتيک ‍«فرار به جلو» از احتمال تخريب نامزد انتخاباتي خود ابراز نگراني کرده بود و متعاقب آن چند سناريوي مظلوم نمايانه را به طور ناشيانه به اجرا درآورد، اما خبرهاي دريافتي حاکي است گردانندگان ستاد انتخاباتي يک نامزد اصلاح طلب در ادامه بداخلاقي ها و فعاليت هاي تخريبي خود، اخيراً در صدد برآمده اند تا با عناويني فريبنده نظير «جنبش اجتماعي براي عدالت» برخي اقلام تبليغاتي تخريبي را عليه رقيب احتمالي خود تدارک ببينند که از جمله آنها دادن سفارش ساخت چند کليپ به يک کارگردان سينمايي عليه تعدادي از همکاران رئيس جمهور است.
بر اساس دستورالعمل حزبي، فيلمساز بايد به گونه اي از ترفندهاي سياه نمايي، وارونه نمايي و قياس مع الفارق استفاده کند که به مخاطب القاء شود نوعي دوگانگي در شعار و رفتار دولت نهم از نقطه نظر ساده زيستي، عدالت گرايي، ضد استکبار بودن و … وجود دارد، چنانچه فيلمساز سفارشي مدعيان اصلاحات نيز ملزم شده تصاوير اين تضادها (!) را با پرسش «کدام را باور کنيم؟» همراه سازد.
اگرچه افراطيون مدعي اصلاحات با تمرکز بر مواضع و مسائل شخصي يا اشتباهات فردي برخي شخصيتهاي سياسي و اجرايي، اميدوارند بتواند چهره و شخصيت رئيس‌جمهور را به عنوان رقيب احتمالي خود در انتخابات‌آينده رياست جمهوري تخريب کنند، اما تجربه نشان داده که مردم ايران قدرت و هوشمندي فوق العاده اي در بازشناسي ماهيت افراد از يکديگر و نيز فعاليت تبليغاتي سالم از تحرکات تخريبي دارند.

کاروان طریق القدس

آرشیو