دوشنبه 22 ژوئن 2009 13:21
روشنگری عمومی: نشریات دانشجویی سری دوم

با توجه به شرایط فعلی کشور و عملیات روانی، دروغ پراکنی و عوام فریبی گسترده رسانه های بیگانگان و حمایت های بی چون و چرای آنها از آشوب ها و اغتشاشات در ایران، روشنگری و بیان حقایق در افکار عمومی می تواند نقش تعیین کننده ای در معادلات کلی کشور داشته باشد. لذا مطالب تحلیلی که بعضا در سایت منتشر شده است را به صورت نشریاتی آماده چاپ در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم.

پسوند فایل ها متعلق به برنامه Microsoft Office Publisher 2007 می باشد.

دانلود فایل فشرده شده نشریات 1 تا 4 سری دوم

کاروان طریق القدس

آرشیو