سه‌شنبه 23 ژوئن 2009 16:16
شناسايي يک مرکز سازماندهي آشوب هاي اخير در ميدان هفت تير

نيروي انتظامي ساختماني را در ميدان هفت تير تهران وابسته به ستاد يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، به جرم دست داشتن در سازماندهي آشوب ها و اغتشاشات اخير بازرسي و توقيف كرد.

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، پليس اطلاعات وامنيت تهران طي اطلاعيه اي اعلام كرد: اين ساختمان كه به مركز جنگ رواني و سامان دهي تجمعات غيرقانوني تبديل شده بود، شب گذشته با حكم مقام قضايي مورد بازرسي قرار گرفت.
اين اطلاعيه افزوده است: در اين مجموعه، علاوه بر سازماندهي تجمعات غير قانوني، تشويق به آشوب و اقدام عليه امنيت كشور، ايجاد جنگ رواني و تشويش اذهان عمومي با تكثير لوح هاي جعلي و تخريب كننده و تكثير گسترده نامه جعلي منتسب به وزارت كشور در مورد انتخابات صورت مي گرفت.
در اطلاعيه پليس اطلاعات و امنيت تهران همچنين آمده است: در اين بازرسي اسناد و مدارك ارتباط با رسانه هاي معاند و دخالت بيگانگان و طراحي توطئه هاي اخير نيز كشف شد.
بر اساس اين اطلاعيه، دستگير شدگان بر اساس مدارك و اسناد مجرمانه مكشوفه بازداشت و در حال بازجويي هستند. همچنین دو مركز مشابه ديگر نيز بر مبناي اسناد به دست آمده شناسايي شده كه هنوز جزئيات آن فاش نشده است.
کاروان طریق القدس

آرشیو