چهارشنبه 24 ژوئن 2009 17:34
غسل شهادت بي بي سي انگليس!

دروغ پردازي و آشوب طلبي بي بي سي انگليس و صداي آمريكا بار ديگر آشكار شد. اين شبكه هاي انگليسي و آمريكايي روز شنبه به همراه برخي سايت ها و رسانه هاي همسوي ضد انقلاب نظير روزنت و گويانيوز مدعي شده بودند ميرحسين موسوي در خيابان جيحون در تجمع حاضر شده و سخنراني كرده است. بي بي سي به نقل از موسوي مدعي شده بود وي غسل شهادت كرده و به خيابان آمده است(!)
اما سايت قلم نيوز و فرارو با تكذيب اين شايعه پراكني تصريح كردند: موسوي اساساً در هيچ خياباني حضور نيافته و هيچ اظهارنظري نكرده است.

غسل شهادت بي بي سي پس از آن صورت گرفته كه اين شبكه چند روز پيش مسلمان شد و از مردم ايران خواست شب ها الله اكبر بگويند!
انگليس و آمريكا با استخدام شعبان بي مخ و دارو دسته وي در 46 سال پيش توانستند كودتاي 28 مرداد 32 را به انجام برسانند و گويا اكنون هم دنبال شعبان بي مخ مي گردند.
به نقل از روزنامه کیهان دوشنبه 88/4/1

کاروان طریق القدس

آرشیو