چهارشنبه 24 ژوئن 2009 17:37
تا ديروز صداي دشمن بود حالا شد رفتار مدني؟!
رئيس دولت سابق با صدور بيانيه اي از هرج و مرج به جاي قانونگرايي دفاع كرد. خاتمي كه بارها بر شعار قانونگرايي تاكيد كرده، در بيانيه خود به دفاع از تجمعات غيرقانوني پرداخت و نوشت: «حضور مردم در صحنه از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي است كه بايد آن را پاس داشت و راه هاي آن را گسترده تر كرد. انتساب حركت سالم مردم به بيگانگان جلوه اي از سياست نادرست است و سبب دورتر شدن مردم از حكومت مي شود. انبوهي از مردم نتيجه اعلام شده انتخابات را باور ندارند و به آن معترض اند. بستن راه اعتراض مدني گشودن راه هاي خطرناكي است كه خدا مي داند به كدام سرانجام برسد».
وي همچنين خواستار دور زدن مجراي قانوني رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي (شوراي نگهبان) و تعيين هيئتي ديگر؟! كه مورد اعتماد معترضان هم باشد، شد.
مغالطه خاتمي درباره انتساب مردم به بيگانگان در حالي است كه حساب مردم از عناصر و گروه هاي تشنج طلبي كه آشكارا از سوي رژيم هاي آمريكا و انگليس حمايت مي شوند، جداست و مردم همان 40 ميليون نفري هستند كه برخلاف گردن كلفت ها و ديكتاتورها و افراطيون، آداب مردم سالاري و فعاليت مدني را به نيكي مي شناسند و با اعتماد به مكانيزم قانوني در انتخابات شركت كرده اند.
مغالطه مذكور همچنين در حالي است كه خاتمي چند سال پيش، به دنبال ممانعت گروهي از اوباش از سخنراني اش در دانشگاه تهران، آنها را تهديد به بيرون انداختن و اخراج توسط نيروهاي امنيتي كرد و سپس هشدار داد «از اردوگاه اصلاح طلبان صداي دشمن به گوش مي رسد»! آيا اردوگاه افراطيون اكنون از ويروس هاي دشمن پاكسازي شده است يا آقاي خاتمي آن روز قصد داشته به تعبير خود مردم را از حكومت جدا كند يا راه را بر فعاليت هاي مشروع مدني ببندد؟!
خاتمي همچنين توضيح نداد كه اگر به نام اعتراض مدني، قانون زيرپا گذاشته شود و آن 5/24ميليون نفري هم كه در سراسر كشور به دكتر احمدي نژاد راي داده اند، بخواهند مقابله به مثل كنند و به خيابان ها بريزند و به همان ميزان تشنج و درگيري و مزاحمت ايجاد كنند آيا مي توان از آرامش و ثبات و امنيت هم نشانه اي جست يا اساساً ديگر نيازي هست كه ابراز عقيده و راي از طريق مسالمت آميز (صندوق راي و انتخابات) صورت گيرد؟!
گفتني است رئيس دولت سابق صبح روز راي گيري (جمعه 22خرداد) هم با وجود اينكه گفته بود «من پيش گو نيستم» اما متاسفانه در اظهارنظري شتابزده و بي مبنا مدعي شده بود پيروزي با ميرحسين موسوي است و حالا كه پيش گويي اش اشتباه درآمده، مانند برخي ديگر از رجال سياسي سرخورده، خطاي خويش را در پوشش عبارت ارزشمند «مردم» و «رفتار مدني» پنهان مي كند و نهايتاً تهديد مي كند كه اگر پيش گويي وي پذيرفته شود، راه خطرناكي گشوده خواهد شد!

به نقل از روزنامه کیهان دوشنبه 88/4/1

کاروان طریق القدس

آرشیو