چهارشنبه 24 ژوئن 2009 18:05
دانلود صحبت های وقیحانه فائزه هاشمی رفسنجانی در رابطه با رهبر انقلاب

قسمت هایی از صحبت های وقیحانه وی در سایت های خبری سانسور شده بود. با شنیدن این صحبت ها می توان به خیلی از شبهات در رابطه با انتخابات و سناریوی از پیش تعیین شده برای به قدرت رسیدن و حذف رهبری پی برد.

کاروان طریق القدس

آرشیو