پنج‌شنبه 25 ژوئن 2009 18:43
كنگره آمريكا و استفاده از اهرم بنزين براي حمايت از موسوي
نمايندگان كنگره آمريكا درحمايت از ميرحسين موسوي و اغتشاشگران خواستار اعمال محدوديت بر سر راه واردات بنزين ايران شدند.
به گزارش رويتر يكي از كميته هاي مجلس نمايندگان آمريكا طرحي ارائه كرده كه براساس آن محدوديت هايي بر سر راه صادرات بنزين به ايران ايجاد مي شود. مارك كرك از طراحان اين محدوديت، ضمن حمايت از اغتشاشگران گفت وقتي آنها در تهران سركوب مي شوند ما نبايد به اقتصاد ايران كمك كنيم.
گفتني است آتش زدن پمپ بنزين ها از جمله توصيه هاي خرابكارانه اي بود كه سايت ها و رسانه هاي ضدانقلابي هدايت كننده آشوب ها، به اوباش مي دادند. ايجاد محدوديت واردات بنزين توسط ايران، از جمله محورهايي است كه طي يك سال گذشته در محافل سياسي آمريكا و براي توقف برنامه هسته اي ايران پيشنهاد شده است.
به نقل از روزنامه کیهان پنجشنبه 88/4/4
کاروان طریق القدس

آرشیو