شنبه 04 جولای 2009 16:47
نامه دبير سابق انجمن های اسلامی دانشجويان انگلستان به آقای موسوی

آيا می دانيد تا چه اندازه وجهه ايران اسلامی که در دنيا نماد آزادگی و استقلال است را مخدوش کرده ايد؟ تا چه اندازه آبروی اين ملت را در مجامع بين المللی برده ايد؟ تا چه اندازه طرفداران ايران اسلامی را در اقسا نقاط جهان به شک و ترديد درباره باورها و عقايدشان انداخته ايد؟

 

جناب آقای مهندس موسوی
سلام عليکم

اين روزها شاهد ادعای شما مبنی بر “تقلب گسترده” در انتخابات، و درخواستتان برای ابطال انتخابات هستيم. شاهد هماهنگی تظاهرات و راهپيمايی های غير قانونی توسط شما هستيم، که تبعات اسف باری برای ملت ايران داشته است. تظاهراتی که مجال فعاليت گسترده به اغتشاش گران و تروريستها داده، و تا به حال جان 10 تن از هموطنانمان را گرفته، و خسارات گسترده به اموال خصوصی و عمومی متحمل کرده است. شما هم با شانه خالی کردن از مسئوليت اين مصائب که متوجه شخص شماست، آن را بی دليل و مدرک به “لباس شخصی های” بسيج و نيروی انتظامی نسبت می دهيد، در حالی که حتی برخی رسانه های غربی اذعان دارند که اين روزها سازمان جاسوسی سيا در ايران بسيار فعال است.

در نامه شما به شورای نگهبان و اظهارات آقای محتشمی پور (رئيس کميته صيانت از آرای ستاد حضرتعالی)  حتی يک ادله قوی و مستدل يافت نمی شود که ضميمه درخواست شما برای ابطال انتخابات شود، و عجيب است که با کلّی گويي و سخنان مبهم و يا بی ربط به نتيجه رسيده ايد که “تقلب گسترده” صورت گرفته است.

ستاد جنابعالی در 40676 صندوق، يعنی %89 صندوق های اخذ رأی کشور ناظر رسمی داشته است. ناظرانی که بر سير رأی گيری نظارت داشته، و در شمارش آرای شعب تحت نظرشان مشارکت داشته اند. حال شما چه ادعايی برای تقلب در انتخابات داريد، و چه استدلال و مدرکی برای اين ادعا؟ اظهارت رئيس جمهور منتخب در مناظره ها، تأخير در رساندن تعرفه به شعب مختلف، میزان وقت صحبت نامزدها در سیما، اختلاف نظر در زمان رأی گیری،… چه ربطی به ادعای “تقلب گسترده” دارد؟

آقای محتشمی پور ادعا دارند که ناظرين شما در زمان بازرسی و پلمپ صندوق های اخذ رأی حضور نداشته اند. وزارت کشور اين ادعا را مبهم خوانده، و درخواست کرده که شماره شعبی که اين اتفاق در آنها افتاده را به آنها بدهيد تا بررسی کرده و به شما پاسخ دهند. يا اينکه ادعا دارند که ما در زمان تجميع آرا نبوديم. اين ادعا نيز مردود است، زيرا اعضاء میز احزاب که بالغ بر 40 نفر بودند، توسط دوربين مدار بسته ناظر تمامی فعاليت های ستاد انتخابات و مستقر در وزارت کشور بوده اند. آمار همه شهرها و صندوق ها نيز موجود است، و خود می توانيد آن را “تجميع” کنيد! حدّ اقل آن است که آمار 89% صندوق های کل کشور را قبول داريد (زيرا خود بر آنها ناظر بوده و در شمارش آن آراء سهيم بوده ايد)، لذا می توانيد به تجميع آرای اين 89% بپردازيد و نتيجه را با نتايج 100% آراء مقايسه فرمائید! بر 11% از صندوق هايی که (اختياری) نظارت نداشته ايد هم حق مطرح کردن شائبه تقلب را نداريد، مگر در صورت يقين و با ارائه سند و مدرک. در مورد صندوق های سيار در نامه خود آورده ايد که “صندوق های سيار به طور غير مترقبه اي به نحو چشمگيری افزايش يافت”. تعداد صندوق های سيار در انتخابات دوره نهم 14102 از جمع کل 41072 بوده است، و تعداد آن در انتخابات دوره دهم 14258 از جمع کل 45713 می باشد. در اين دوره شاهد کاهش تعداد صندوق های سيار از %34 به %31 می باشيم!   

رهبر انقلاب از شورای نگهبان خواسته اند که به شکايات شما رسيدگی کامل شود، و هر صندوقی که جای ابهام در آن داريد با حضور نمايندگان شما بازشماری شود. حتی اين امکان به شما داده شده تا بررسی صندوق های مورد نظرتان به صورت تصادفی انجام شود. وزارت کشور نيز برای اولين بار در تاريخ انتخابات در ايران آرای همه صندوق ها و حوزه ها را منتشر کرده است، و درخواست کرده که شکايات خود را همراه با شماره صندوق و نام حوزه بيان فرمائيد. با اين همه اعلام همکاری قانون برای رفع شبهات شما، جای سؤال است که چرا تظاهرات غير قانونی را به مجرای قانونی ترجيح داده، و بی دليل و مصداق فقط خواستار ابطال انتخابات هستيد؟

آيا می دانيد تا چه اندازه وجهه ايران اسلامی که در دنيا نماد آزادگی و استقلال است را مخدوش کرده ايد؟ تا چه اندازه آبروی اين ملت را در مجامع بين المللی برده ايد؟ تا چه اندازه طرفداران ايران اسلامی را در اقسا نقاط جهان به شک و ترديد درباره باورها و عقايدشان انداخته ايد؟

شاهد تکرار تاريخ هستيم. در تاريخ بجای مانده که در چه زمان حسّاسی از سمت نخست وزيری استعفا داديد و امام راحل (ره) چه برخورد عتاب آميزی با شما داشتند. همان استعفايي که مقارن بود با روزی که نمايندگان ملّت ايران در محل سازمان ملل در نيويورک به مذاکره قطعنامه آتش بس 598  مي پرداختند و بعدها از آقای دکتر ولايتی نقل شد که چقدر اين استعفا آثار مخرب و ذلّت باری در سير آن مذاکرات داشت و تا چه اندازه نتيجه مذاکرات را تحت الشعاع قرار داد! همان حرکت نسنجيده 20 سال پيش که به ملّت ايران لطمه وارد کرد را اينک مشاهده مي کنيم. وقتی که حتی يک دليل منطقی و مستدل برای “تقلب گسترده” که ادعای آن را داريد ارائه نکرديد و يک هفته اين بندگان خدا را فقط با توسل به احساسات به خيابان ها کشيده ايد. آيا بهتر آن نبود که اول از مجاری قانونی اعتراض خود را پيش ببريد، و بعد به فکر اين کارها باشيد؟ اگر قانون (که شورای نگهبان را موظف به رسيدگی به شکايات انتخاباتی کرده) را قبول نداريد، پس چرا برای انتخابات ثبت نام کرديد؟  

نامه دوم شما به شورای نگهبان حاوی يک سری اتهامات بی مصداق فاقد وزن حقوقی، و کلی گويی های قبلی شما می باشد. انتظار می رفت که اين بار اعتراضات و شکايات مصداقی خود را به انتشار برسانيد و در جلسه روز شنبه با شورای نگهبان حضور يابيد. ما هنوز از ادراک استدلال شما برای ابطال انتخابات عاجزيم، زيرا ادله مصداقی و مدرک و سندی برای ادعای خود هنوز ارايه نداده ايد. بسياری از هواداران شما نيز که در هفته اخیر تنها به دليل اعتماد به شما به خيابانها آمده بودند، الان بر احساسات خود غلبه کرده و به دنبال منطق و دلايل اعتراض شما می باشند.

شما را به عقلانيت  و منطق دعوت می کنم. يک هفته زمان کمی نيست تا بر احساسات خود غلبه کنيد. همه نامزدها تا حدودی دچار توهم پيروزی قبل از رأی گيری بودند. توهمی که اطرافيان با قرار دادن شما در يک حباب پرورش داده بودند. توهمی که به آقای رضايی می گفت حدّ اقل 3.5-7 ميليون رأی دارد! به آقای کروبی می گفت حدّ اقل 9 ميليون رأی دارد! همان توهمی که ستاد شما را بر آن داشت تا در سايت قلم نيوز بعد از ظهر روز رأی گيری اعلام کند “رأی آقای موسوی از مرز 30 ميليون گذشت”! همان توهمی که شما را بر آن داشت تا جمعه شب در اوايل شمارش آراء، کنفرانس مطبوعاتی داخلی و خارجی هماهنگ کنيد و خود را پيروز انتخابات اعلام کرده، قرار جشن پيروزی را با ملت ايران بگذاريد! همان توهمی که موجب شد در طی مصاحبه خانم رهنورد با بی بی سی اعلام کنند که مگر می شود آذری ها به آقای موسوی رأی ندهند؟! و يا لُر ها به داماد لرستان رأی ندهند؟! اين توهم آن قدر ايشان را تحت تأثير قرار داده بود که عقل و شعور مردم را در نظر نگرفته، و انتظار داشتند تنها معيار رأی مردم قوم گرايی باشد! بهتر بود که اين حباب با اعلام نتيجه رأی گيری شکسته شود و به دنيای واقعی چشم خود را باز کنيد. متأسفانه اطرافيان شما را در آن حباب نگاه داشته، و مانع از شکسته شدن آن شدند، که نتيجه اش فعاليت ها و رفتارهای حساب نشده اخير شما بوده است. اينجانب فعلا مشغول کسب تجربه در حوزه سلامت روان می باشم و با اين مفاهيم کاملا ملموس و آشنا هستم و مصاديق بارزش را هم اکنون مشاهده می کنم.

شما را دعوت می نمایم به شکستن اين حباب و پا نهادن به دنيای واقعی. دنيايی که در آن انتخابات تمام شده، شما هم دستاورد بزرگی داشتيد و بیش از 13 ميليون رأی آورديد، ولی برنده آن رقابت نشديد. الان وقت آن است که دلايل شکست خود در انتخابات را بررسی کنيد. وقت آن است که مردم را به اتحاد و همبستگی ترغيب کنيد و خود نيز اعلام آمادگی جهت خدمت به نظام و پيشرفت کشور در غالب همکاری با دولت منتخب مردم نمایيد. وقت آن است که به رأی مردم احترام گذاشته و مردم سالاری دينی را پاس بداريد.
 
والسّلام عليکم و رحمت الله و برکاته
علی نقيّه
دبير سابق انجمن های اسلامی دانشجويان انگلستان

 به نقل از سایت alef.ir

کاروان طریق القدس

آرشیو