پنج‌شنبه 23 جولای 2009 10:32
اعلام موارد رفراندوم

اعلام موارد رفراندومآقای خاتمی (محمدرضا نه، محمد) پیشنهاد برگزاری رفراندوم داده. ما ضمن استقبال از این پیشنهاد، مواردی که درباره آنها همه‌پرسی باید برگزار شود را ذکر می‌کنیم:– یک همه‌پرسی برگزار شود که مردم بگویند به نظر آنها شهرام جزایری، بیشتر به خاتمی پول داده یا به کروبی.– رفراندومی برگزار شود که آیا مردم از […]

اعلام موارد رفراندوم
آقای خاتمی (محمدرضا نه، محمد) پیشنهاد برگزاری رفراندوم داده. ما ضمن استقبال از این پیشنهاد، مواردی که درباره آنها همه‌پرسی باید برگزار شود را ذکر می‌کنیم:
– یک همه‌پرسی برگزار شود که مردم بگویند به نظر آنها شهرام جزایری، بیشتر به خاتمی پول داده یا به کروبی.
– رفراندومی برگزار شود که آیا مردم از وضع زندگی معیشتی آقازاده‌ها رضایت دارند یا خیر.
– مردم پای صندوق‌های رای بیایند و اعلام کنند در میان آقایان خاتمی، کروبی، رفسنجانی، کرباسچی، آرای باطله و ابوموسی اشعری کدام یک اشرافی‌تر زندگی می‌کنند؛ اسامی را مردم باید به ترتیب اشرافانه‌تر زندگی کردن، پشت سر هم بیاورند.
– مردم با شرکت در یک همه‌پرسی اعلام کنند که لقب «خالی‌بند» را پسوند نام کوچک کدام یک از رجال سیاسی قرار داده‌اند؛ شیخ مهدی، شیخ دیپلمات، شیخ ساده‌لوح یا ممد؟!
– همه‌پرسی ای برگزار شود و از مردم سوال شود که از نظر آنها مفسد اقتصادی برازنده کدام یک از حضرات است؟
– در یک رفراندوم آزاد از مردم پرسیده شود که از نظر آنها کسی که فرق میان «دیار باقی» با «دیار فانی» را نمی‌داند، آیا صلاحیت رئیس‌جمهور شدن را دارد یا خیر.
– در یک همه‌پرسی مردم نظر بدهند که کدامیک از این آقایان‌ بیشتر در اغتشاشات اخیر دنبال اجرای خواست دشمن بودند؛ موسوی، کروبی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی.
– مردم با شرکت در یک رفراندوم نظر دهند که دکترای خاتمی در زمینه فلسفه را تقلبی می‌دانند یا نه.
– مردم با حضور پای صندوق‌های رای اعلام کنند ‌با شنیدن نام «آقازاده»، ذهن‌های‌شان بیشتر متوجه چه حضراتی از مسؤولان می‌شود؟
– از مردم پرسیده شود چرا خاتمی عطای شرکت در انتخابات را به لقایش بخشید. گزینه‌ها عبارتند از:
الف- خاتمی ترسید. ب- خاتمی خیلی ترسید. ج- خاتمی از رای نیاوردنش مطمئن بود. د- خاتمی از سرنوشت هاشمی درس عبرت گرفته بود.
هـ – خاتمی بیشتر دوست داشت به جای شرکت در انتخابات‌ برای مراسم استقبال از اوباما به مصر برود.
– مردم با حضور حماسی پای صندوق آرا درباره دست دادن خاتمی با دختران و زنان اجنبی، اعلام کنند ‌از نظر آنها خاتمی با دست چپ دست داد یا با دست راست؟
– مردم یک بار دیگر در عرصه انتخابات حاضر شده و بگویند خاتمی وقتی فهمید احمدی‌نژاد رکوردش را شکست، چه حالی پیدا کرد:
الف- ناراحت شد. ب- به ملت بد و بیراه گفت.
ج- به خودش بد و بیراه گفت. د- پیشنهاد داد تمدن‌ها با یکدیگر گفت‌وگو کنند. هـ . رفت پیش هاشمی رفسنجانی.
– یک رفراندوم برگزار شود و از مردم پرسیده شود چرا خاتمی در نماز جمعه هفته پیش به امامت هاشمی شرکت نکرد:
الف- عذر شرعی داشت. ب- شب تا دیروقت فوتبال نگاه کرده بود و صبح‌ خواب مانده بود. ج- رفته بود گل بچینه. د- باز هم رفته بود ایتالیا. هـ – داشت خودش را آماده می‌کرد برای رفتن به سلمانی.
به نقل از روزنامه وطن امروز ( پنجشنبه, 01 مرداد 1388)

کاروان طریق القدس

آرشیو