یکشنبه 26 جولای 2009 08:11
مهاجرانى هنوز در توهم آشوب‌هاى خيابانى است

مشاور رئيس دولت اصلاحات با صدور فرمان آشوب‌هاي خياباني گفت: هر ايرانى بايد از هر فرصتى براى نابودى اين دولت تلاش كند و اين كار را بايد از طريق نافرمانى هاى مدنى، اعتصابات و برگزارى راهپيمايى دنبال كند. به نقل از روزنامه جوان،‌ تلويزيون بى بى سى فارسى در ادامه برنامه‌هاى تحريك آميز خود كه […]

مشاور رئيس دولت اصلاحات با صدور فرمان آشوب‌هاي خياباني گفت: هر ايرانى بايد از هر فرصتى براى نابودى اين دولت تلاش كند و اين كار را بايد از طريق نافرمانى هاى مدنى، اعتصابات و برگزارى راهپيمايى دنبال كند.

به نقل از روزنامه جوان،‌ تلويزيون بى بى سى فارسى در ادامه برنامه‌هاى تحريك آميز خود كه نقش عمده‌اى در آغاز و ادامه آشوب‌هاى خيابانى در ايران داشت، ديروز عطاء الله مهاجرانى، وزير بركنار شده دولت خاتمى را به پاى يكى از گفتگوهاى متعدد خود در اين باره كشاند.
مشاور رئيس دولت اصلاحات كه به بهانه تحليل بيانيه‌هاى تحريك آميز مجمع روحانيون مبارز و سازمان مجاهدين به اين برنامه دعوت شده بود، ادامه آشوب‌هاى خيابانى را امرى واجب دانست و گفت: هر ايرانى بايد از هر فرصتى براى نابودى اين دولت تلاش كند و اين كار را بايد از طريق نافرمانى هاى مدنى، اعتصابات و برگزارى راهپيمايى دنبال نمايد.
کاروان طریق القدس

آرشیو