پنج‌شنبه 30 جولای 2009 17:29
جزئیاتی از فعالیت آقازاده های اغتشاش گر

آقا زاده هایی که به دلیل دست داشتن در اغتشاشات اخیر در حال حاضر در زندان به سر می برند، پرونده های جالب توجهی را تشکیل داده اند. به گزارش جهان، یکی از این آقا زاده ها که فرزند یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران در سال های گذشته می باشد به دلیل دست داشتن […]

آقا زاده هایی که به دلیل دست داشتن در اغتشاشات اخیر در حال حاضر در زندان به سر می برند، پرونده های جالب توجهی را تشکیل داده اند.
به گزارش جهان، یکی از این آقا زاده ها که فرزند یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران در سال های گذشته می باشد به دلیل دست داشتن در آشوب های خیابانی و دامن زدن به اغتشاشات در حالی در زندان به سر می برد که تلاش های دوستان سابق و امروزی پدرش نتوانسته از اتهامات و کارنامه جنجالی وی بکاهد.
در دیگر سو، فرزند یکی از نمایندگان مجلس که تا پیش از انتخابات مشغول به تحصیل در یکی از کشورهای اروپایی بوده و با بالا گرفتن تب انتخابات به ایران آمده است، پس از اثبات دست داشتن وی در تحریک اغتشاش گران و نیز فعالیت خبری و نیمه جاسوسی او برای سرویس های امنیتی صهیونیستی ، در حالی دوران بازجویی و بازداشت خود را سپری می کند که به نظر می رسد پدر این شخص علی رغم برملا شدن اسناد ارتباط فرزندش با سرویس های بیگانه، قصد برخورد با وی را نداشته و به حمایت و جوسازی بی مورد برای آزاد سازی پسرش مشغول است.
به طوری که در دیدار چندی پیش برخی مسئولان با زندانیان این فرد نیز در زندان حاضر شده و از پسرش خواسته که با لو ندادن ارتباط و اطلاعات خود، مدتی را صبر کند تا رایزنی های پدرش برای آزادی وی کارساز شود.

کاروان طریق القدس

آرشیو