دوشنبه 14 سپتامبر 2009 16:04
آغاز تحرکات افراطیون علامه در دانشگاه امیرکبیر

در حاليكه تا آغاز سال تحصيلي جديد كمتر از يك هفته باقيست، سناريوي جديد آشوب طلبان در صحن دانشگاه لو رفت.


به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران: با آغاز فصل تحصیلی دانشگاه ها و بازگشتن دانشجویان به صحن دانشگاه ها افراطیون طیف غیر دانشجویی علامه تحرکات خود را آغاز کردند.
 مجید توکلی از عناصر افراطی این جریان که سابقه ی به آشوب کشاندن دانشگاه امیرکبیر را در کارنامه خود دارد، از روز گذشته با مراجعه به این دانشگاه فعالیت های خود را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، وی بار ها به علت آشوب طلبی در دانشگاه امیرکبیر از ورود به این دانشگاه صنعتی منع شده بود تا آنجا که ادامه فعالیت های خود را در برخی دانشگاه های دیگر مانند تهران و شریف پیگیری می نمود.
آغاز تحرکات عناصر افراطی طیف غیر دانشجویی علامه در دانشگاه ها برای ایجاد اغتشاش در حالی صورت می گیرد که اخبار موثق حاکی از برنامه ریزی ستاد میرحسین موسوی برای سواستفاده از فضای دانشگاه ها است.
کاروان طریق القدس

آرشیو