دوشنبه 28 سپتامبر 2009 07:39
بیانیه درباره ی مسائل صنفی به خصوص خوابگاه ها

متأسفانه در این روزها خوابگاه های دانشگاه مان شاهد صحنه های  تلخی هستند. عدم اسكان عده ای از دانشجویان در خوابگاه با این توجیه كه قبل از ثبت نام به اطلاع این عزیزان رسیده است، اسكان بیش از ظرفیت دانشجویان در خوابگاه، شلوغی سلف و … همگی از جمله مسائلی هستند كه در ایجاد محیط آرام و علمی مورد نیاز دانشجو، خلل ایجاد كرده و لاجرم باید به حل هر چه سریع تر آنها پرداخت


امروز که دانشگاه های ما بیش از پیش به تولید علم و زمینه سازی برای رشد و بالندگی نظام اسلامی فراخوانده می شوند، طبیعتاً نباید در دانشگاهی بزرگ چون دانشگاه صنعتی امیركبیر، دانشجویان دغدغه ی غذای مناسب و خوابگاهی برای تأمین آسایش خود را داشته باشند -كه این ها از بدیهی ترین ملزومات یك زندگی دانشجویی است-.
متأسفانه در این روزها خوابگاه های دانشگاه مان شاهد صحنه های  تلخی هستند. عدم اسكان عده ای از دانشجویان در خوابگاه با این توجیه كه قبل از ثبت نام به اطلاع این عزیزان رسیده است، اسكان بیش از ظرفیت دانشجویان در خوابگاه، شلوغی سلف و … همگی از جمله مسائلی هستند كه در ایجاد محیط آرام و علمی مورد نیاز دانشجو، خلل ایجاد كرده و لاجرم باید به حل هر چه سریع تر آنها پرداخت، هر چند كه پیش بینی بروز این مشكلات و ارائه ی راه حل های مناسب برای پیشگیری از آن ها چندان كار سخت و پرهزینه ای نبوده است.
1-    با توجه به تجارب سال های قبل و اضافه ظرفیت های اعمال شده و نوع خاص پذیرش دانشجویان –جابجایی سهمیه های بومی و غیربومی و …- كه منجر به افزایش تعداد دانشجویان ساكن خوابگاه ها شده است، پیش بینی وضع حاضر و ارائه ی راهكارهای عملی برای پیشگیری از آن، انتظار بجا و بحق دانشجویان امیركبیر از مسئولین دانشگاه است كه متأسفانه با بی توجهی مسئولین امر به این مهم، شاهد وضعیت نامطلوب كنونی دانشجویان در خوابگاه ها هستیم.
2-    بعضاً در توجیه عدم اسكان برخی دانشجویان در خوابگاه ها چنین گفته می شود كه این مطلب در زمان انتخاب رشته و در دفترچه مربوط به آن ذكر شده است. هرچند این مطلب از جنبه ی حقوقی می تواند دلیلی برای عدم اسكان بعضی از دانشجویان در خوابگاه ها باشد، اما این سوال به طور جدی مطرح است که آیا واقعاً تهیه ی یك مكان مناسب برای اسكان دانشجویان چنان هزینه بر است كه باعث درج چنین مطلبی در دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته كنكور شده است؟ آن هم در حالی كه همه می دانیم وجود این مشکلات رفاهی برای عده ای از دانشجویان  -ولو از پیش اعلام شده و قانونی باشد- چه اثرات سوئی می تواند بر روند علمی-آموزشی دانشگاه داشته باشد. لذا درج این مطلب در دفترچه ی راهنما برای دانشگاه امیركبیر از اساس غلط می نماید.
3-    بسیج دانشجویی دانشگاه امیركبیر ضمن اعتراض به وضع موجود، ذکر این نکته را ضروری می بیند که همه مصر بر پیگیری مطالبات خود از مسیر قانونی آن باشند تا این مطالبات از مسیر خود خارج نشده، هدف از انجام آنها مخدوش و زمینه برای سوء استفاده ی فرصت طلبانی که به دنبال موج سواری و پیش برد اهداف سیاسی خود می باشند فراهم نگردد.
4-    از مسئولین دانشگاه به عنوان متولیان ایجاد یك محیط علمی، بانشاط و آرام انتظار داریم ضمن تعجیل در تدارك خوابگاه های مناسب، و به کارگیری راهكاری برای حل همیشگی مشكل اسکان خوابگاه ها، پاسخگویی به دانشجویان و اطلاع رسانی شفاف در زمینه ی میزان پیشرفت کار را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.

با آرزوی حل هر چه سریع تر این مشکل
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیركبیر

کاروان طریق القدس

آرشیو