یکشنبه 20 دسامبر 2009 08:00
گزارش تصويري حضور خودجوش دانشجويان و مردم براي ابراز انزجار از اغتشاش گران در روز عاشورا

با حركت دانشجويان و مردم عزادار از ميدان وليعصر(عج) به سمت ميدان هفت تير، نيروي انتظامي كه در تقاطع خيابان هاي حافظ و كريمخان با وحشي گري اغتشاش گران مواجه شده بود، با شعارهاي دانشجويان و مردم حاضر در دسته مورد حمايت قرار گرفت و اغتشاش گران را پراكنده ساخت.

 

 


اختصاصي پايگاه اطلاع رساني بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير

هيئت دانشجويان عزادار حسيني ظهر امروز پس از اقامه عزا در مسجد دانشگاه تهران، با خروج از دانشگاه به عزاداري و راهپيمايي در خيابان هاي تهران پرداخت. اين دسته عزاداري خودجوش كه با استقبال گسترده مردم مواجه شد، پس از عبور خيابان هاي قدس، بزرگمهر، فلسطين، انقلاب و وليعصر(عج) به ميدان وليعصر(عج) رسيده و با پرتاب سنگ از سوي آشوب گران حاضر در آنجا مواجه شدند. آشوب گران پس از مشاهده حضور گسترده مردم متفرق شدند.
با حركت دانشجويان و مردم عزادار از ميدان وليعصر(عج) به سمت ميدان هفت تير، نيروي انتظامي كه در تقاطع خيابان هاي حافظ و كريمخان با وحشي گري اغتشاش گران مواجه شده بود، با شعارهاي دانشجويان و مردم حاضر در دسته مورد حمايت قرار گرفت و اغتشاش گران را پراكنده ساخت، همچنين با تلاش مردم موانع ايجاد شده توسط آشوب گران در خيابان كريمخان به پياده رو منتقل گرديد و مسير براي عبور و مرور مردم باز شد.

مردم عزادار پس از گذر از ميدان هفت تير، از مسير خيابان انقلاب به سمت دانشگاه تهران حركت كردند.
گفتني است دسته هاي عزاداري خودجوش مردمي ديگري نيز با مشاهده هتك حرمت ها و اغتشاشات صورت گرفته در خيابان هاي مركزي تهران انزجار خود را از اينگونه حركات به نمايش گذاشتند.
در ادامه تصاوير گرفته شده توسط دانشجويان حاضر در برنامه را ملاحظه مي كنيد.

در صورت نصب نبودن نرم افزار Flash Player، می توانید تصاویر را به صورت Open in new tab مشاهده نمایید.
{morfeo 25}

کاروان طریق القدس

آرشیو