چهارشنبه 25 نوامبر 2009 14:41
16 آذر امسال با سخنرانی نیکسون در دانشگاه امیرکبیر + عکس + فیلم

امروز به مناسبت روز 16 آذر پس از راهپیمایی دانشجویان در دانشگاه، به عنوان یکی از برنامه های روز دانشجوی بسیج دانشجویی، سخنرانی نمادین نیکسون در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. این سخنرانی نشأت گرفته از سخنرانی نیکسون در جمع اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.


امروز به مناسبت روز 16 آذر پس از راهپیمایی دانشجویان در دانشگاه، به عنوان یکی از برنامه های روز دانشجوی بسیج دانشجویی، سخنرانی نمادین نیکسون در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. این سخنرانی نشأت گرفته از سخنرانی نیکسون در جمع اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.

این برنامه طی دو سخنرانی با اجرای علی اکبری برگزار شد. سخنرانی دوم مربوط به تقی زاده یکی از روشنفکران غرب زده بود که اعتقاد داشت سراپا باید غربی شد.

گفتنی است که در میانه این تئاتر شخصی با حمله به سمت تریبون و گرفتن میکروفون، قصد بر هم زدن برنامه را داشت، که پس از مواجه شدن با اعتراض تماشاچیان مجبور به ترک صحنه شد.

لازم به ذکر است که نیکسون در سال 32 پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد وارد تهران شده بود تا پایه های دولت کودتا را محکم  کند. به متن سخنرانی نیکسون در سال 32 جمله هایی در راستای روشن نمودن فضای آن دوران اضافه شده بود. متن اجرا شده در دانشگاه امیرکبیر به شرح زیر است:

ليديز اند جنتلمِن

آي ام گلد تو ميت يو  هي‌ير

بخشيد ببخشيد فرمودن كه فارسي صحبت كن چشم! چشم!

ما امروز كه ديگه سه ماه و خورده اي هست كه از سرنگوني اون دولت پوپوليست اون پيرمرد زاغول اسمش چي بود؟!… آهان… بله… مصدق مي گذره، معتقديم اگر ملت هاي آزاد جهان در مساعي مشترك خويش براي استقرار صلح و ايجاد يك دنياي آرام، دنيايي بدون اين نهضتهاي ملي كردن صنعت نفت و ادا – اصول‌هايي مثل سياست موازنه منفي، دنيايي كه در آن تمام ملتها به ويژه ملت شريف امريكا آزاد باشند كه موسساتي را كه ميخواهند به وجود آورند مثل اين كنسرسيوم نفتي كه با برادران انگليسي سر پيچ شمرون زديم، موفق شوند، نبوغ معنوي ايراني بار ديگر ارزش خود را به عرصه ظهور خواهد رساند و ايران در بين ملتهاي خلاقه بزرگ جايي را كه به حق بايد از آن او باشد به دست خواهد آورد. البته ما تو ماجراي بيست و هشت مرداد يك كمي از حق ملت ايران را كف دستش گذاشتيم. كف دستاتونو ببينين…!

در چنان شرايطي ايران با موفقيت هر چه تمامتر در انجام نقش خود كه همانا ايجاد يك حيات غني تر و بهتر از گذشته و مهمتر از آن تضمين جريان آزاد نفت بسوي دنياي آزاد مي باشد با پيروزي مواجه خواهد شد.

بدبختانه در چنين اوضاع بين المللي وظيفه حفظ دنياي قرين به صلح و آرامش به نحوي كه شما و ما ميل داريم چندان آسان نيست. انجام موفقيت آميز آن مستلزم تلاش و همكاري آنهايي است که مايلند آزاد بمانند يا آزادي خود را به دست آورند.

البته من خيلي خوشحالم از اين كه مي بينم شما اساتيد دانشگاه، شما نخبگان، حضراتي مثل آقاي تقي زاده – كه به حق روشنفكرترين مرد ايراني هستند- آقاي دكتر سياسي رئيس دانشكده و ديگر اساتيد راه خود را از جريانهاي پوپوليست جدا كرده ايد و  اينجا در كنار ما هستيد. مايي كه به كمك شما توانستيم جنبش اين جوات موات هاي طرفدار ملي شدن صنعت نفت را بخوابانيم.

ما نبايد بگذاريم اين مساعي و مجاهدتها مجاهدات هايي مثل مجاهدت هاي شعبان بي مخ فداكار و سرلشكر زاهدي – اين دو كودتاچي دلير – و مهمتر از اين دو اعليحضرت آريامهر، از طرف نيروهايي كه تخم نفاق و بدگماني مي پراکنند تضعيف و با بسط احساسات حسدآميز و تفرقه افكن  اتحاد مردم آزاد دنيا دستخوش خطرات بي پايان شود؛ از جمله همين كارهايي كه پريروز دانشجوهاي دانشكده فني كردند و داديم ادبشان كنند و ظاهرا هم موقع ادب كردن دو سه تايي مردند كه البته اشكالي… ندارد.

ما بايد در قبال عناصر خرابكار مثل همان دانشجوها! كه به احساسات پست بشر مثل اين حسي كه اين روزها باب شده و به آن مي گويند استقلال خواهي، توسل جسته و ارزشهاي عالي اخلاقي و معنوي را تحقير نموده و عشق به خانواده و عشق به ميهن را مورد تمسخر قرار مي دهد خود را كاملا حفظ نمائيم.

من به شما اطمينان ميدهم كه ملت آمريكا كاملا مصمم است كه نقش خود را در حفظ صلح به وجه احسن ايفا نمايد. ما حاضريم كه اگر شما بخواهيد، يا حتي نخواهيد، هر سه ماه يك بار در اين كشور يا هر كشور ديگري  كودتا كنيم.  ملت آمريكا همچنين با همكاري دنياي آزاد، و كمكي كه به کشورهاي دوست مخصوصا مخصوصا مخصوصا كشورهاي دوست داشتني نفتي براي حفظ امنيت و البته استقلال چاههاي نفت و حل مسائل اقتصادي خود مي نمايد اين تصميم خود را به موقع به اجرا خواهد گذاشت. به فكر انقلاب هم نيفتين كه كلاهامون تو هم مي ره… حوصله نداريم… به بچه هاتون اونايي كه قراره اوايل قرن بيست و يكم زندگي كنن هم بگين جون مادرشون انرژي هسته اي رو بي خيال شن.

همچنین در این برنامه سخنرانی تقی زاده نیز اجرا شد متن سخنرانی تقی زاده به شرح ذیل می باشد:

برای من موجب کمال مسرت است که شما و همراهانتان را اینجا در مجلس سنا در میان سناتورهای ایران پذیرفته و صمیمانه خوشامد میگویم حقیقتا ما همه خیلی خوشوقتیم که شما را اینجا میبینیم و آمدن شما را نشانه ای از مودت و حسن نیت خاص دولت

ممالک متحده آمریکا به مملکت خود تلقی میکنیم علایق دوستی نزدیک بین مملکتین ما هر روز تزاید میگیرد و دیدار شما از ایران تعبیر صریحی است از این محبت که ما خیلی از آن قدردانی میکنیم مجلس سنا و سناتورها یک احساس گرمی نسبت به مملکت شما در دل دارند.

و در همان وقت که شما را به سمت رئیس مجلس سنای آمریکا در اینجا خیر مقدم میگویم مایلم که همان احساسات را نسبت به مجلس سنای شما نیز ابراز نمایم و امیدوارم که مجلس سنای آمریکا هر نوع مساعدت را که دولت آمریکا میسر بداند که به ایران بنماید تصویب و تایید نماید.

ضمنا این را هم میخواهم بگویم که چون مجلس سنای ما به نسبه یک تاسیس جدیدی است ما هنوز عمارت مخصوص خودمان را نداریم و موقتا در این بنای کوچک به سر میبریم و ناچار شما را در اینجا پذیرایی میکنیم ولی میل دارم به یک بیت شعر از مشهورترین شاعران خود متوسل گردم:

گر خانه محقر است و تاریک

 بر دیده روشنت نشانم

بخشی از فیلم این تئاتر را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو